Programmer som ikke oppdateres er en sikkerhetsrisiko

Programmer og apper som ikke oppdateres øker faren for dataangrep mot virksomheten din. Programoppdateringer tetter sikkerhetshull, og bør installeres så snart som mulig.

Eksisterende sikkerhetshull i programmer og apper er som regel godt kjent blant hackere. I andre tilfeller er det produsentens sikkerhetsoppdateringer som gjør dem oppmerksom på svakheter i et program. Alt for mange utsetter installeringen av oppdateringer, og hackerne vet å utnytte dette. Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) går det kun timer fra en sikkerhetsoppdatering slippes til hackere forsøker å utnytte programsvakheter som de tidligere ikke kjente til.
Skal du komme hackerne i forkjøpet er det viktig å installere oppdateringer så raskt som mulig.

TrinnVis har veileder og verktøy som gjør det enklere for deg å få oversikt over virksomhetens programmer og datasystemer.

Velg automatisk oppdatering

De fleste programmer og operativsystem kan settes til automatisk oppdatering. Dette bør du velge der det er mulig. Forbedringer og oppdateringer installerer da seg selv så snart de er tilgjengelige. Noen oppdateringer krever at programmet eller enheten startes på nytt. Forstyrrer dette arbeidet kan du utsette oppdateringen til kommende natt.

Daglig datasikkerhet for helsepersonell – TrinnVis har innebygget gratis datasikkerhetskurs som hele virksomhetens personale bør ta.

Hold telefonen oppdatert også

For mange er telefonen et viktig arbeidsverktøy. Sikkerhetshull i telefonens programmer og apper utnyttes stadig oftere for å få tilgang til passord og annen sensitiv informasjon. Denne informasjonen bruker hackere til å bryte seg inn i andre systemer. Som med datamaskiner må programmer og apper på telefonen til enhver tid være oppdatert for best mulig sikkerhet.

Slett utdaterte programmer

Utdaterte programmer som ikke lenger oppdateres og vedlikeholdes av produsenten gjør virksomheten din ekstra sårbar for dataangrep. Et eksempel er nettleseren Internet Explorer. Har du Internet Explorer, eller andre utdaterte programmer på datamaskinen din, bør disse slettes med det samme.

Skybasert løsninger er sikrere

Stadig flere av systemene vi bruker er skybaserte. TrinnVis er ett eksempel på dette. Skybaserte løsninger krever ikke installasjon av egen programvare på datamaskinen, og oppdateringer gjøres på leverandørens server uten at du trenger å tenke over dette. Skybaserte løsninger er sikrere, og anbefales fremfor programmer som du må installeres på egen datamaskin.

Tre råd for programoppdateringer

  1. Få oversikt over hvilke programmer, apper og datasystemer dere bruker i virksomheten
  2. Velg automatisk oppdatering der det er mulig
  3. Hvis ikke oppdateringer gjøres automatisk eller styres sentralt (f.eks av Dataansvarlig): etabler rutiner, og sørg for hele personalet vet hvordan de gjør oppdateringer på egne datamaskiner og telefoner

Om TrinnVis

TrinnVis er system for små og mellomstore virksomheter som forenkler arbeidet med datasikkerhet, HMS, internkontroll og andre lovpålagte krav. Systemet har også nyttige verktøy for bemanning, oppgavefordeling og felles kalender som effektiviserer den daglige driften.

Les mer:

Spør meg!