Trinnvis for manuellterapeuter

Ønsker du å drive etter loven, men er redd for at det tar for mye tid? Savner du gode verktøy som gjør det enklere å drive manuellterapivirksomhet?
I samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening (NMF) lanserer vi TrinnVis for manuellterapeuter – et styrings- og kvalitetssystem spesielt tilpasset norske manuellterapeuters krav og behov.

Dine NMF-fordeler
NMF-medlemmer får 30% rabatt på TrinnVis. I tillegg får alle manuellterapeuter som oppretter TrinnVis-abonnement før 1. mai 2020 gratis etablering (spar kr. 2.000,-) og utvidet gratis prøveperiode på 6 måneder (vanlig er én måned).

Gratis oppstartshjelp
Til og med 30. april tilbyr vi også 30 minutter gratis oppstartshjelp per telefon til de som tar i bruk Trinnvis. Hvis du ønsker å benytte deg av dette kan du sende en epost til Linn eller Ole-Vidar for å avtale tidspunkt.

 

Prøv TrinnVis gratis i 6 måneder

 

Hvorfor skal du velge TrinnVis?

Alle helsevirksomheter er pålagt å ha og bruke et system for kvalitetsarbeid. Dette gjelder også for manuellterapeuter. Med TrinnVis blir kvalitetsarbeidet enklere, mer oversiktlig – og ikke minst – mindre tidkrevende.

TrinnVis er et styrings- og kvalitetssystem spesielt utviklet for små- og mellomstore helsevirksomheter. Mens andre kvalitetssystemer kun er «tomme» systemer og rammeverk, er TrinnVis fyllt med ferdiglagde dokumentforslag, oppgaver og rutiner spesielt tilpasset norske helsevirksomheter. TrinnVis har også arbeidet tett med Norsk Manuellterapeutforening for å lage et innhold som manuellterapeuter har nytte av – både i klinisk praksis og i arbeid relatert til det omfattende regelverket som dere daglig må forholde dere til.

Hvordan fungerer TrinnVis?

TrinnVis er et webbasert styrings- og kvalitetssystem som du og virksomheten abonnerer på. Som abonnent får du tilgang til alle systemets verktøy – bla. for organisering og planlegging av bemanning, avviksrapportering, risikovurderinger og fordeling av ansvarsområder mellom medarbeidere på klinikken. Du får også tilgang til maler, måldokumenter, retningslinjer og annet viktig innhold.
Med TrinnVis kan du lagre avtaler, kontrakter og annen viktig dokumentasjon digitalt, og ha alt samlet på ett sted og tilgjengelig til enhver tid.

Du trenger ikke installere ekstra program på datamaskinen for å bruke TrinnVis. Du har tilgang til systemet når som helst og hvor som helst så lenge du er koblet til nettet. Og TrinnVis kan brukes med PC, Mac, nettbrett og smarttelefon.

Hva er TrinnVis?

TrinnVis ble startet av en gruppe norske allmennleger som tidlig på 2000-tallet opplevde at regelverket for helsevirksomheter både var omfattende og svært uoversiktlig. Å sette seg inn i alt var vanskelig, og alt arbeidet som krevdes for å følge loven gikk utover fritid og tid som burde vært brukt på pasienter. Ofte møtte de kolleger og helsearbeidere som på grunn det store arbeidspresset valgte å ikke forholde seg til regelverket i det hele tatt. Andre samlet sider i en perm eller to som ellers stod og støvet. Ideen de kom opp med var å:

Utvikle et kvalitetssystem som sparer brukene for masse tid ved å være ferdig fyllt med innhold, og som gjør myndighetenes krav og pålegg om til konkrete, enkle og forståelige oppgaver som alle kan forholde seg til.

Fra denne ideen har TrinnVis utviklet seg til et komplett styrings- og kvalitetssystem som i dag hjelper over 1000 små og mellomstore norske helsevirksomheter med blant annet:

 

Prøv TrinnVis gratis i 6 måneder

 

Les mer:
Slik kommer du i gang med TrinnVis
Styrings- og kvalitetssystemet for norske helsevirksomheter

 

Spørsmål og svar om TrinnVis:

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore helsevirksomheter. I praksis betyr det alt fra solopraksiser til større virksomheter med 25-30 ansatte.

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange medarbeidere dere er. For en klinikk med 1-3 medarbeider koster TrinnVis kr. 265,- pr/mnd. En klinikk med 4-8 medarbeidere betaler kr. 535,- pr/mnd. Disse prisene er inklusiv 30% NMF-rabatt.
Hvis du tar i bruk TrinnVis innen 1. mai får du også gratis etablering. Dette koster vanligvis kr. 2.000,-
Komplett oversikt over de forskjellige priskategoriene finner du her.

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er det fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for manuellterapeuter. Dette inkluderer alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar, så du kan forandre på eksisterende innhold, slette og legge til nytt.

Hvem av mine kolleger og ansatte skal jeg registrere i TrinnVis?

Alle som arbeider i praksisen bør registreres i TrinnVis – inklusive assistenter, sekretærer og annet fast ansatt personale.

Vi er flere manuellterapeuter med egne selskaper som jobber sammen. Betyr det at hver manuellterapeut må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere en praksis/klinikk hvor flere manuellterapeuter og/eller fysioterapeuter arbeider sammen holder det at dere bruker et felles TrinnVis-system og deler abonnement.

Må alle ansatte som registreres i TrinnVis være medlem av NMF?

Nei. Det holder at den som oppretter TrinnVis- abonnementet er medlem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

Klikk her og registrer virksomheten din.

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av prøveperioden bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger ønsker å bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp. Etter prøveperiodens utløp konverteres abonnementet automatisk til et vanlig betalende abonnement.

Jeg er bare én manuellterapeut uten andre ansatte. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal ifølge loven ha og bruke et kvalitetssystem: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Har du flere spørsmål om TrinnVis?

Ta gjerne kontakt på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

 

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!