Brukeravtale

Dette er brukeravtalen som gjelder når du blir kunde av TrinnVis:

 1. Om TrinnVis
  1. TrinnVis er et kvalitetssystem som er tilgjengelig via et web-basert grensesnitt over Internett.
  2. Organisasjonen eller personen som inngår avtale om bruk av tjenesten («Brukeren») får tilgang til et eget passordbeskyttet område i TrinnVis. Brukeren kan invitere andre brukere til sitt område. Brukeren kan registrere og oppbevare opplysninger.
  3. Brukeren har selv ansvar for alt innhold hun eller han legger inn i TrinnVis.
  4. Tjenesten inkluderer teknisk brukersupport på e-post. Tjenesten inkluderer ikke brukersupport på telefon.
  5. Tjenesten inkluderer ikke faglig support eller hjelp til selve kvalitetsarbeidet. TrinnVis as kan eventuelt være behjelpelig med assistanse ved behov.
  6. Brukeren kan komme med innspill til forbedringer, men TrinnVis as forbeholder seg retten til å avgjøre utvikling av systemet.
 2. Avtalepartene
  1. Denne Brukeravtalen gjelder mellom partene:
   1. Tilbyder av TrinnVis, TrinnVis as («Tilbyder»)
   2. Brukeren.
  2. Brukeravtalen er formelt inngått når Brukeren aksepterer avtalen ved tegning av abonnement hos TrinnVis.
  3. Den personen i organisasjonen/bedriften som inngår denne avtalen er juridisk ansvarlig og må ha rett til å tegne avtaler på vegne av organisasjonen/bedriften.
 3. Avtaletid og oppsigelse
  1. Det er ett års bindingstid knyttet til avtalen.
  2. Avtalen fortsetter for hvert år dersom den ikke sies opp skriftlig innen en måned før den utløper.
  3. Oppsigelse av avtalen må skje ved skriftlig henvendelse til den andre avtaleparten, enten på e-post eller papir.
  4. Tjenesten er uten kostnad de første 30 dagene. Dersom Brukeren ikke ønsker å videreføre avtalen utover denne perioden, må avtalen sies opp skriftlig innen den kostnadsfrie periodens utløp.
 4. Brukerens ansvar
  1. Dersom Brukeren endrer kontaktperson, e-post-adresse eller postadresse, skal TrinnVis as ha beskjed om dette.
  2. Brukeren har alene det fulle ansvar for å oppfylle lovmessige krav for forsvarlig drift av virksomheten.
  3. Brukeren skal holde passordet til TrinnVis hemmelig.
 5. Betaling for TrinnVis
  1. Brukeren faktureres årlig. Brukeren varsles 60 dager før fornyingsdato på epost.
  2. Faktura til Brukeren utstedes med 14 dagers betalingsfrist.
  3. Bruk av sms-varsling koster kr. 1,- pr. melding og kan faktureres separat.
  4. Ved manglende betaling av faktura for TrinnVis vil det påløpe purregebyr og renter.
  5. Tilbyder har rett til å stenge Brukerens tilgang til TrinnVis ved manglende betaling.
 6. Misbruk av TrinnVis
  1. Ved misbruk av TrinnVis, eller brudd på andre punkter i denne Brukeravtalen, har Tilbyder rett til å umiddelbart stenge Brukerens tilgang til TrinnVis. Handlinger som anses som misbruk omfatter, men er ikke begrenset til:
  2. Forsøk på hacking av TrinnVis
  3. Feilaktig informasjon om størrelse på virksomheten, antall personer som er tilknyttet.
 7. Priser og prisendringer
  1. Den gjeldende prislisten for TrinnVis er tilgjengelig på nettadressen trinnvis.no
  2. Alle priser knyttet til TrinnVis kan endres med varsel til Brukeren. Slikt varsel anses å være gitt til Brukeren på det tidspunktet informasjon om prisendringen er kunngjort på trinnvis.no. Brukeren plikter selv å holde seg oppdatert om eventuelle prisendringer. Varsel skal være gitt innen 30 dager før årlig fornyingsdato.
 8. Brukerdata
  1. Brukeren har selv eiendomsretten til data som Brukeren selv har lagt inn i TrinnVis.
  2. TrinnVis ønsker å legge til rette for deling av data, og oppfordrer til dette. Dersom Brukeren har lagt til andre brukere for deling av informasjon, kan ikke eiendomrett til data kreves i ettertid. Inviterte brukere har anledning til selv å distribuere data de har fått tilgang til ved å bli invitert.
  3. Ved import av data fra tidligere versjoner av TrinnVis, vil mesteparten av dataene bli overført. På grunn av endringer i programmet, kan TrinnVis ikke garantere at alle data blir importert.
  4. Tilbyder skal sørge for at data som brukeren legger inn i Tjenesten holdes konfidensielle.
  5. Avsluttede konti og brukerdata kan bli slettet.
  6. Tjenesten bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen og øke Tilbyders forståelse av Brukerens behov.
 9. Ansvar
  1. Tilbyder skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap for Brukeren, med mindre det skyldes grov uaktsomhet fra Tilbyders side.
 10. Endring av Brukeravtalen
  1. Den gjeldende Brukeravtalen for Tjenesten er tilgjengelig på nettadressen trinnvis.no.
  2. Tilbyder kan endre Brukeravtalen for Tjenesten med 30 dagers varsel. Slikt varsel anses å være gitt på det tidspunktet informasjon om endring av avtalevilkår er er tilgjengelig på nettadressen trinnvis.no.
Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.