Koronainfo for legekontor | for andre

GDPR krever at alle som behandler personopplysninger gir de registrerte enkel og forståelig informasjon om hvordan opplysningene behandles, og om deres rettigheter. TrinnVis har utarbeidet en brosjyre, en plakat og en nettside som innfrir dette kravet. Brosjyre og plakat kan bestilles på våre nettsider, og du kan lenke til infosiden fra dine hjemmesider.

Bestill informasjonsmateriell

Infoside: https://trinnvis.no/interne-sider/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

Prøv TrinnVis gratis

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.