Prøv gratis

GDPR krever at alle som behandler personopplysninger gir de registrerte enkel og forståelig informasjon om hvordan opplysningene behandles, og om deres rettigheter. TrinnVis har utarbeidet en brosjyre, en plakat og en nettside som innfrir dette kravet. Brosjyre og plakat kan bestilles på våre nettsider, og du kan lenke til infosiden fra dine hjemmesider.

Bestill informasjonsmateriell

Infoside: https://trinnvis.no/interne-sider/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

Spør meg!