Nå må du være forberedt på smitteutbrudd

Dramatiske smittetall øker risikoen for at helsevirksomheten din rammes av Covid-19. Flere virksomheter har allerede opplevd konsekvensene av å måtte stenge etter oppdaget smitte: ansatte må sendes hjem, pasientavtaler avlyses og lokaler vaskes ned.
Gjennomfør tiltak som forhindrer smitte, og vær klar til å handle raskt og riktig hvis det likevel skulle skje. 

Dere som arbeider i eller driver en helsevirksomhet har under koronapandemien måttet forholde dere til svært strenge smitteverntiltak. Nå som situasjonen forverres og smittetallene øker er det viktigere enn noensinne å fokusere på dette. Preventive tiltak som kan forhindre smittetilfeller bør gjennomgås igjen, og det bør planlegges for hva som skal gjøres hvis det oppdages smitte hos en ansatt, pasient eller besøkende.

Rutiner hvis smitte oppdages

Det er viktig å ha oversikt over alle tiltakene som må iverksettes. Hvordan skal lokalene rengjøres? Hvem kontakter pasienter som har timeavtale? Har vi vikarer som kan ringes hvis ansatte må i karantene?
Vær forberedt og ha rutiner klare for hva som skal gjøres, og dokumenter hvem som skal utføre dem. I TrinnVis er det nå lagt til en ny rutine som blir viktig hvis virksomheten rammes av koronasmitte:

Registrering for smittesporing

For å forenkle smittesporingen skal det føres oversikt over hvem som har vært tilstede i lokalene. Dette gjelder både pasienter, ansatte og andre besøkende. De nye rutinene er:

Mal for oversikten ligger også på smittevernsiden:

Forebyggende rutiner 

Med økt smitterisiko er forebyggende rutiner viktig. Vi har oppdatert eksisterende rutiner og lagt til nye som fokuserer på å begrense smittespredning:

Del oppdatert og nytt innhold med kollegene dine

Det er viktig at alle på arbeidsplassen vet om nytt og oppdatert innhold i TrinnVis. Husk at regelmessige rutiner ikke kommer i kalenderen før du lager oppgaver av dem. Har du kolleger som ennå ikke er registret i systemet? Da bør du sørge for at de legges inn slik at del-funksjonen i TrinnVis kan brukes til å informere alle. Hver person må registreres med egen epostadresse.

Ved behov – lag egne lokale smittevernrutiner og sikre at ansvaret for å utføre dem er klart dokumentert.

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!