Trygg og enkel tannlegedrift med TrinnVis

Synes du det vanskelig å balansere tiden mellom behandling av pasienter og driften av virksomheten din?

Får du som mange andre tannleger dårlig samvittighet når du hører om GDPR, HMS, utstyrsregistrering, strålevern og annet som du ikke finner tid til å sette deg inn i – og langt mindre følge opp?

Eller ønsker du deg et godt system for fordeling av ansvar og oppgaver mellom deg og dine kolleger?

Da bør du prøve TrinnVis!

Prøv TrinnVis gratis

Les også: Slik kommer du enkelt i gang med TrinnVis

TrinnVis – for tannleger

TrinnVis har i flere år vært styrings- og kvalitetssystemet for norske legekontorer, og brukes i dag av rundt halvparten av alle allmennleger.
Som helsearbeidere stiller myndighetene mange av de samme kravene til tannleger som til leger, men det er også viktige områder hvor tannlegers krav og behov skiller seg ut. To eksempler på dette er:

Med bakgrunn i disse og andre tannlegespesifikke krav og behov startet Den norske tannlegeforening og vi i TrinnVis opp prosjektet «TrinnVis for tannleger».

TrinnVis for tannleger er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Tannlegeforening og TrinnVis.

Et samarbeid mellom NTF og TrinnVis

Det siste halve året har representanter fra NTF, praktiserende tannleger og TrinnVis’ interne redaksjon arbeidet med å skreddersy innhold og funksjonalitet  i TrinnVis til norske tannlegevirksomheter. Målet har vært å skape et system som ikke bare hjelper tannlegevirksomheter å drive etter loven – det skal også være et verktøy som forenkler den daglige driften. Og det er det.

TrinnVis er ikke bare et tomt system som man selv må fylle med innhold. Ved registrering i TrinnVis får man tilgang til innhold og ferdiglagde forslag som er spesialtilpasset tannlegevirksomheter. Dette gjelder alt fra prosedyrer relatert til klinisk arbeid, til oppgaver som forklarer i detalj hvordan man skal gjøre for oppfylle kravene i lovverket. Innholdet i TrinnVis er utformet i samarbeid med norske tannleger og representanter fra NTF.

Resultatet av prosjektet «TrinnVis for tannleger» ble offisielt lansert for Den norsk tannlegeforenings medlemmer på Landsmøtet/Nordental 31. oktober 2019. Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum er en av initiativtakerne bak prosjektet, og mener at TrinnVis vil bli et viktig verktøy for foreningens medlemmer fremover:

«Sammen med TrinnVis har NTF nå skreddersydd et styrings- og kvalitetssystem for små og mellomstore tannlegevirksomheter. Vi håper at dette systemet vil gjøre det enklere å være praksiseier. Systemet vil frigjøre tid fra administrasjon som kan brukes til pasientbehandling, samtidig som man sikrer kvalitet og god pasientsikkerhet på klinikken.»

Camilla Hansen Steinum,
president, Den norsk tannlegeforening

Dine medlemsfordeler

Samarbeidet mellom Den norske tannlegeforening og TrinnVis gjør at du som NTF-medlem får 30% rabatt på TrinnVis-abonnementet. Alle som oppretter abonnement får også en gratis prøveperiode på 30 dager slik at systemet kan prøves og testes ut før man forplikter seg.
Prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter prøveperioden på 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis etter dette.

Prøv TrinnVis gratis

Med TrinnVis får du et godt verktøy for registrering og administrering av virksomhetens utstyr.

Driv praksis i tråd med lover og regler

TrinnVis har sitt utspring i en gruppe norske allmennleger som tidlig på 2000-tallet opplevde at de måtte forholde seg til et svært omfattende og uoversiktlig regelverk. Å sette seg inn i alle kravene var både vanskelig og tidkrevende, og alt arbeidet som måtte legges inn i dette gikk utover både privatliv og tid som de egentlig ønsket å bruke på pasienter. Og ofte møtte de kolleger og andre helsearbeidere som på grunn av stort arbeidspresset valgte å ikke forholde seg til regelverket i det hele tatt – eller som samlet noen sider i en perm som stod og støvet ned.
Tanken som oppstod var følgende:

Fra denne ideen har TrinnVis utviklet seg til å bli et komplett kvalitetssystem som gjør det enklere og mer effektivt for små og mellomstore helsevirksomheter i Norge å drive korrekt og i tråd med lovverket.
Her er noen av de lovpålagte oppgavene som kvalitetssystemet TrinnVis hjelper deg og tannlegepraksisen med:

Bemanningskalenderen i TrinnVis gir enkel oversikt over fravær – og holder deg oppdatert på gjeldende regelverk.

Forenkle driften av virksomheten

Som helsearbeider og praksiseier har du to viktige, men helt forskjellige roller. Og i en travel hverdag med mange pasienter kan det være vanskelig å finne tid til å drive virksomheten på en effektiv og trygg måte. Også her kan TrinnVis hjelpe.
TrinnVis er ikke bare et kvalitetssystem som hjelper deg å drive i tråd med et omfattende norsk regelverk. Det er også et styringssystem som systematiserer og forenkler den daglige driften av virksomheten din.
Her er noen av områdene som styringssystemet TrinnVis forenkler og effektiviserer:

 

Spørsmål og svar om TrinnVis:

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er det fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for tannlegepraksiser. Dette inkluderer alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar, så du kan forandre på eksisterende innhold, slette og legge til nytt.

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore tannlegevirksomheter. I praksis betyr det alt fra solopraksiser til større virksomheter med 25-30 ansatte. 

Hva er fordelen for meg som er medlem i NTF?

Som medlem i NTF får du 30% rabatt på TrinnVis-abonnementet ditt. I tillegg får du gratis etablering i november (koster vanligvis 2.000 kroner).

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på et TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange ansatte som registreres på kontoen. Startprisen for virksomheter med 1-3 ansatte er kun kr 255 kroner per måned inklusiv NTF-rabatten. Du finner den komplette prisoversikten her.

Hvem skal jeg registrere i TrinnVis?

Alle som arbeider i praksisen bør registreres i TrinnVis – inklusive tannpleiere, tannhelsesekretærer, assistenter og annet fast ansatt personale. Tannleger og annet personale som er i leie- eller oppdragsforhold bør også tas med.

Vi er flere tannleger med egne selskaper som jobber sammen i en praksis. Betyr det at hver tannlege må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere en tannlegepraksis hvor flere tannleger arbeider sammen (leieforhold eller oppdragsforhold) så holder det at praksisen brukes et felles TrinnVis-system og deler abonnement.

Må alle ansatte som registreres i TrinnVis være medlem av NTF?

Nei. Det holder at den som oppretter abonnementet er medlem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

Klikk her og registrer virksomheten din. Den første måneden er gratis slik at du kan prøve TrinnVis før du binder deg.

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av gratisperioden bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger vil bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp – dvs. innen 30 dager fra virksomheten registreres.

Jeg er bare én tannlege uten andre ansatte. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal ifølge loven ha og bruke et kvalitetssystem:
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Har du flere spørsmål om TrinnVis?
Ta gjerne kontakt på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

Spør meg!