Spørsmål og svar om sikkerhetsdatablader og stoffkartotek

Hva er helsefarlige stoffer?

Alle stoffer, materialer og kjemikalier som kan være skadelige for mennesker og miljø regnes som helsefarlige. Blant helsefarlige stoffer regnes også alle vanlige desinfeksjons- og rengjøringsmidler. Grad av helsefare varierer fra mild til svært høy. Uansett grad skal stoffene ha et sikkerhetsdatablad hvor helsefare, vernetiltak og annen viktig informasjon er spesifisert.

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Sikkerhetsdatablad, eller HMS-datablad som det tidligere ble kalt, er et dokument som følger med alle helsefarlige kjemikalier, materialer og stoffer. Databladet inneholder informasjon om helsefarlige egenskaper, vernetiltak ved lagring og bruk, og hva du skal gjøre i tilfelle uhell og ulykker.

Hvor får du sikkerhetsdatablader fra?

Produsenter og leverandører har plikt til å levere sikkerhetsdatablader på helsefarlige stoffer som de lager eller selger. Vanligvis mottar du tilhørende datablad ved førstegangs bestilling. Som oftest kommer sikkerhetsdatabladet som vedlegg eller nedlastinglenke i en epost. Mangler du sikkerhetsdatablad på et helsefarlig stoff bør du kontakte leverandøren og be om å få det tilsendt. Det har de plikt til å gjøre.

Hvem må oppbevare sikkerhetsdatablader?

Alle virksomheter som fremstiller, lagrer eller bruker helsefarlige stoffer har plikt til å oppbevare sikkerhetsdatablader. Kravet finner du blant annet i forskrift om utførelse av arbeid. Databladene skal være tilgjengelig for alle ansatte og organisert i et stoffkartotek som lett å bruke.

Hva er et stoffkartotek?

Stoffkartoteket er der du samler sikkerhetsdatablader og informasjon om helsefarlige kjemikalier og stoffer som brukes i virksomheten. Tidligere var stoffkartoteket ofte en fysisk perm med datablader. Nå er det ikke lenger krav om datablader i papirformat, og de fleste stoffkartotek er digitale. Et digitalt stoffkartoteket gir god oversikt over helsefarlige stoffer, forenkler iverksetting av HMS-relaterte tiltak og bedrer sikkerheten for miljø og mennesker. Myndighetene krever at alle ansatte som er i kontakt med helsefarlige stoffer skal ha tilgang til stoffkartoteket.

Lenker

Spør meg!