TrinnVis gjør det enklere

TrinnVis gjør det enklere å drive privat psykologpraksis – uansett om du driver sammen med andre eller alene. Med TrinnVis få du kontroll på pasientsikkerhet, smittevern, personvern, avtaler og samarbeidspartnere. Du får også tilgang til fagspesifikke rutiner og retningslinjer for psykologer som er utarbeidet i samarbeid med Psykologforeningen. 

Med dagens situasjon er det viktigere enn noensinne å ha god kontroll både på pasientbehandling og driften av psykologpraksisen. Det er stort fokus på pasientsikkerhet og smittevern, og kravene til GDPR og personvern er omfattende.
TrinnVis er et nettbasert abonnementssystem som hjelper deg med dette.

Utviklet i samarbeid med Psykologforeningen

Psykologforeningen, praktiserende psykologer og TrinnVis har de siste månedene arbeidet sammen for å spesialtilpasse systemet til psykologer. TrinnVis har ferdiglagde rutiner for blant annet smittevern ved nevropsykologogiske undersøkelser, gruppeterapi og sakkyndighetsarbeid, rutiner for spesialisering og veiledning, og rutiner for håndtering og oppbevaring av testdata. 
I tillegg er lovpålagte krav for psykologpraksiser gjort om til konkrete og enkle oppgaver som løses over tid. For dere som driver gruppepraksis har TrinnVis også nyttige verktøy for HMS, bemanning og fordeling av ansvarsområder mellom kolleger. 

TrinnVis også for solopraksis

TrinnVis for psykologer finnes i to versjoner: for dere som driver praksis sammen og du som driver alene. Sistnevnte versjon er forenklet, og oppgaver og krav relatert til kolleger og ansatte er fjernet. Kravene til deg som driver som psykolog i privat solopraksis er mindre omfattende og dette gjenspeiles også i TrinnVis.

Les mer om TrinnVis for psykologer

Medlemsfordeler

Gjennom avtalen mellom Psykologforeningen og TrinnVis får psykologer som starter med TrinnVis følgende medlemsfordeler:

*Prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.

Spør meg!