Prøv gratis

Slik registrerer du plusstid og avspasering

Verktøy for registrering av plusstid og avspasering finner du på «Min side»

Plusstid og avspasering kan registreres i TrinnVis. Hver enkelt medarbeider registrerer egen tid som avviker fra normal arbeidstid. Leder eller personalansvarlig kan i tillegg avregne timer ved behov.

Verktøyet for registrering av plusstid og avspasering tar utgangspunkt i normal arbeidstid definert i TrinnVis bemanningskalender. Denne er satt til 08.00–16.00 med 30 minutter ubetalt lunsj. Hvis normal arbeidstid er annerledes må du endre dette i bemanningskalender før plusstid og avspasering registreres.

Slik endrer du normal arbeidstid i bemanningskalender

 1. Gå til Bemanningskalender
 2. Klikk på en av de hvite rutene på din tidslinje
 3. Klikk Rediger turnus i vinduet som åpner seg, og deretter Ny turnusperiode
 4. Velg Startdato, og deretter riktig innstilling for Turnustype, Arbeidstid og Spisepause
  • Velg Varierende for Arbeidstid hvis du har ulik arbeidstid avhengig av ukedag. Arbeidstid for hver enkelt dag kan da defineres.
  • Velg to eller flere ukers turnus under Turnustype hvis du har arbeidstid som endrer seg uke til uke
 5. Trykk Ferdig når rett arbeidstid er lagt inn

Slik registrer du plusstid

 1. Gå til Min side
 2. Klikk Plusstid under Plusstid og avspasering
 3. Velg dato og tidspunkt for når plusstiden startet
 4. Velg dato og tidspunkt for når plusstiden var ferdig
 5. Velg Ubekreftet hvis plusstid er planlagt men ikke gjennomført
  • Plusstiden blir da registrert, men ikke inkludert når saldo beregnes
 6. Velg Bekreftet når plusstid er gjennomført
  • Plusstiden blir da inkludert i saldo

Slik registrer du avspasering

 1. Gå til Min side
 2. Klikk Avspasering under Plusstid og avspasering
 3. Velg dato og tidspunkt for når avspaseringen startet
 4. Velg dato og tidspunkt for når avspaseringen var ferdig
  • Avspaseringstid utenfor normal arbeidstid blir ikke registrert
 5. Velg Ubekreftet hvis avspasering er planlagt men ikke gjennomført
  • Avspaseringen blir da registrert, men ikke inkludert når saldo beregnes
 6. Velg Bekreftet når avspasering er gjennomført
  • Avspaseringen blir da inkludert i saldo

Slik avregner du plusstid og avspasering

Medarbeidere med Utvidet tilgang til TrinnVis Bemanningskalender kan avregne oppsamlet plusstid og avspasering for seg selv og kolleger. Personer som allerede har utvidet tilgang til bemanningskalenderen kan gi andre kolleger det samme.

 1. Gå til Bemanningskalender
 2. Klikk på Plusstid og avspasering under bemanningsoversikten
  • Hvis du ikke finner Plusstid og avspasering på siden, har du ikke utvidet tilgang til Bemanningskalender
 3. Klikk Avregning for medarbeideren du skal avregne timer for
  • Husk at plusstimer eller avspaseringer som er Ubekreftet ikke er regnet med i saldo
 4. Velg dato for når avregning gjøres, og om det er Timer til fradrag eller Timer i tillegg
 5. Skriv inn antall timer som skal avregnes
  • 1 time = 1
  • 45 min. = 0,75
  • 30 min. = 0,5
  • 15 min. = 0,25
 6. Trykk Ferdig

Lenker

 

Spør meg!