Forenklet permitteringsprosess

Som et resultat av koronapandemien har mange helsevirksomheter måtte stenge ned hele eller deler av driften og permittere ansatte. Myndighetene har per 17. mars forenklet permitteringsprosessen noe og gjort det enklere for både arbeidsgiver og ansatte.

Nye permitteringsregler gjelder fra 20.3. For arbeidsgivere som før det har iverksatt permitteringer og har hatt arbeidsgiverperiode på minst to dager tar myndighetene over ansvaret fra og med 20.3. Arbeidsgivere vil få tilbakebetalt mellomlegget så snart den tekniske løsningen er på plass.

Endringer

Under normale omstendigheter skal ansatte ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser – som dagens koronasituasjon – er fristen kun to dager.
Som et tiltak for å forenkle prosessen ved permittering grunnet koronavirus er det ikke lenger nødvendig å sende skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04) til NAV.

Hva må arbeidsgiver gjøre?

I TrinnVis har vi laget oppgaven Permittere ansatte som gir en detaljert oversikt over hva arbeidsgivere må gjøre hvis ansatte må permitteres. Oversikten inkluderer blant følgende vurderinger og oppgaver:

  1. Vurder situasjonen i virksomheten – er permittering nødvendig? Kanskje hjemmekontor er en mulighet? Det jobbes med å forenkle prosedyrer for å ta i bruk hjemmekontor – også å behandle pasienter fra hjemmekontor. Arbeidsgiveravgiften settes også ned med 4 prosentpoeng for en termin (tilsvarende to måneder).
  2. Informerer ansatte og kolleger om situasjonen i virksomheten og behovet for å permittere – enten samlet eller én til én via telefon
    Med dagens koronasituasjon skal dette gjøres minst 2 dager før permitteringen trer i kraft
  3. Utarbeid permitteringsvarsel for de det gjelder
  4. Dersom permitteringen gjelder over 10 ansatte skal NAV ha beskjed snarlig og dette skjemaet skal benyttes.
  5. Opplys den ansatte om at h*n må registrere seg som arbeidssøkende hos NAV og søke om dagpenger. Dette skal de gjøre selv om de ikke er arbeidssøkende

For en detaljert oversikt over hva arbeidsgivere må gjøre ved permitteringer – logg inn i TrinnVis og se oppgaven Permittere ansatte under Daglig Leder. I oppgaven er det også et forslag til hvordan et permitteringsvarsel bør formuleres.

Generelle bestemmelser under permittering

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende kan ikke permitteres i egen virksomhet, men etter en krisepakke fra regjeringen (vedtatt 16. mars) vil selvstendige næringsdrivende få kompensasjon opp mot 80 % av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G: kr 599 148.-). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
Se også Selvstendig næringsdrivende  – hva gjelder i min situasjon? på NAVs hjemmesider

Her finner du flere råd hvis virksomheten må stenges ned

Spør meg!