Må dere stenge ned?

Søndag kveld kom meldingen om at fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tannpleiere, optikere, fotterapeuter og logopeder må stenge ned som ett av tiltakene mot spredning av koronaviruset. I TrinnVis finner du nyttige tips og mange av verktøyene du trenger for å takle dette.

Og husk: behold roen! Veldig mange er i samme situasjon som dere, og de aller fleste har stor forståelse for de endringene som dere nå må gjøre.

Dette haster og må gjøres med det samme

Det er viktig at dere informerer pasientene deres om situasjonen og at dere har fått pålegg fra myndighetene om å stenge ned:

Hva må gjøres videre?

Det er også viktig at dere som snart som mulig kartlegger hvilke oppgaver som må gjøres i tiden fremover.

Må noen permitteres?

Selv om hovedaktiviteten stenges ned må dere ha personale som kan betjene akutte situasjoner og ta imot henvendelser fra pasienter.

Hvis dere er tvunget til å permittere anbefaler vi at du ser på prosedyren Permittere ansatte i TrinnVis. Her finner du liste over hva som må gjøres, og et forslag til tekst som kan brukes i permitteringsvarsel. Ellers anbefaler vi at dere:

Hold en lav terskel for spørsmål og kommentarer fra ansatte og kolleger. Det er viktig at alle får svar på alt de lurer på og at dere står samlet i tiden fremover.

Oppdaterte regler ved permittering (NAV):
Informasjon til arbeidsgivere
Informasjon til arbeidstakere

Hva med pasientene?

Det er viktig at dere har en god plan for hva dere skal gjøre med pasientene fremover og at dere har rutiner for å holde dem oppdatert på situasjonen.

Hva med økonomien?

Det er viktig å få kontroll på alle sider ved driften knyttet til økonomi, og at det i så stor grad som mulig gjøres tiltak for å sikre videre drift også etter at krisen er over.
Har dere eksterne eiere, styremedlemmer eller aksjonærer må disse informeres om situasjonen som har oppstått som følge av spredningen av koronaviruset.

Behøver du råd og tips?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha råd og tips om hvordan du kan bruke TrinnVis til å få best mulig kontroll over situasjonen som har oppstått som følge av spredningen av koronaviruset.

Tilbud
På bakgrunn av situasjonen som vi nå er i har vi laget to tilbud på grundig innføring i TrinnVis via telefon eller Skype:

 

 

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!