Nasjonal veileder for én-til-én behandling – TrinnVis er oppdatert

Helsedirektoratet har nå kommet med Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19). Ifølge denne veilederen er det en forutsetning at alle helsevirksomheter som gjenopptar driften ivaretar kravene til smittevern. 

Smittevern-delen i TrinnVis er allerede oppdatert i henhold til de nye kravene og anbefalingene fra myndighetene.

De nye rådene og kravene fra Helsedirektoret reflekteres nå i Smittevern-delen i TrinnVis. Ansvarsområdene Smittevernansvarlig, Personalansvarlig og Pasientmottak er oppdatert med detaljerte ansvarsbeskrivelser i tråd med de seneste anbefalingene fra myndighetene. Smittevernrutinene er også gjennomgått og tilpasset veilederen som kom 19. april 2020.

I tillegg til den nye veilederen har Helsedirektoratet også egne smittevernanbefalinger spesielt for tannleger og leger. Disse er også tatt med i oppdateringen av TrinnVis.

Med de seneste oppdateringene er det enklere for TrinnVis-brukere å overholde kravene som myndighetene setter for gjenåpning av helsevirksomheten.

 

Dette er oppdatert i TrinnVis

Smittevernrutiner
Vi har gått gjennom og oppdatert de ferdiglagde rutinene og prosedyrene som ligger i Smittevern-delen i TrinnVis. Dette dreier blant annet om basale smittevernrutiner for korrekt håndhygiene, bruk av hansker, munnbind og øyebeskyttelse, og håndtering av pasientnært utstyr. Det er også rutiner for renhold og fjerning av kroppsvæsker, og hva som skal gjøres hvis en pasient utvikler akutt luftveisinfeksjon under behandling eller får symptomer på koronasmitte etter å ha vært til behandling.

Det ligger nå rundt 20 ferdiglagde smittevernrutiner med detaljerte prosedyrer i TrinnVis. I tillegg til disse kan du lage egne rutiner for din virksomhet. Vi anbefaler at eksisterende og nye smittevernrutiner gjennomgås og at dere sikrer at alle kolleger og ansatte blir informert om disse. Dette kan enkelt gjøres via Del-funksjonen i TrinnVis.

Ansvarsbeskrivelser
Følgende ansvarsområder i TrinnVis er spesielt viktige for godt smittevern, og er derfor oppdaterte: Smittevernansvarlig, Personalansvarlig og Pasientmottak.

Hvis ikke ansvarsområdet Smittevernansvarlig allerede er tildelt en bestemt person i virksomhet vil TrinnVis automatisk tildele denne til HMS-ansvarlig. Ansvarsområdet kan flyttes til en annen person hvis man ønsker det.

Ansvarsområdet Pasientmottak blir ikke automatisk tildelt i TrinnVis. Vi anbefaler derfor at de som har ansvar for å ta imot pasientene blir tildelt denne, og holder seg oppdatert på de viktige smittervernrutinene for dette.

Risikovurderinger
De ferdiglagde forslagene til risikovurderinger for smittevern er gjennomgått og oppdatert. Vi anbefaler at dere gjør disse i TrinnVis slik at de kan dokumenteres i systemet for senere referanse og oppfølging. Husk at det også mulig å lage og gjennomføre egne risikovurdering i TrinnVis.

Har du spørsmål vedrørende smittevernoppdateringen i TrinnVis, eller hvordan ansvarsområder deles mellom ansatte/kolleger? Ta kontakt med oss

Logg inn i TrinnVis for å se oppdatert innhold om smittevern

 

Lenker:
Helsedirektoratet: Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)
Helsedirektoratet: Egne anbefalinger for kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten

Spør meg!