Norsk psykologforening og TrinnVis

I samarbeid med Norsk psykologforening og praktiserende psykologer er TrinnVis tilpasset psykologers behov og kravene myndighetene stiller til dere som driver psykologpraksis.

Gjennom vår avtale med Psykologforeningen får psykologer som starter med TrinnVis i løpet av lanseringsperioden følgende fordeler (tilbudet varer t.o.m 30. september 2020):

I TrinnVis er dokumentene ferdig laget

TrinnVis er ikke bare et tomt system, men kommer med ferdige forslag til dokumenter, rutiner og retningslinjer tilnyttet alle områder ved det å drive psykologpraksis – inklusiv fag og spesialitet. I samarbeid med Psykologforeningen og praktiserende psykologer har vi laget ferdige rutiner for blant annet:

Trenger psykologer virkelig et styrings- og kvalitetssystem?

Ja. Myndighetene pålegger psykologer og andre helsevirksomheter å ha et styrings- og kvalitetssystem. Du kan etablere et eget system, men dette krever at du:

Alt dette vil TrinnVis hjelpe deg og psykologpraksisen din med.

– Jeg har solopraksis og trenger det ikke!

Myndighetene krever at alle helsevirksomheter har og bruker et kvalitetssystem uansett om man er en eller tretti ansatte. Og det er gode grunner til det. Hva hvis det oppstår en uønsket situasjon, som at en pasient smittes etter å ha vært til behandling? Kan du da dokumentere at du har skriftlige rutiner for smittevern? Eller hvis sensitiv pasientinformasjon kommer på avveie? Kan du da dokumentere at det er gjort pålagte risikovurderinger for datasikkerheten i helsevirksomheten din?
Det er like viktig for deg som driver soloprakis å ha et godt kvalitetstsystem.

Prøv TrinnVis gratis i én måned

 

Spørsmål og svar om TrinnVis:

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore helsevirksomheter. I praksis betyr det alt fra solopraksiser til større virksomheter med 25-30 ansatte.

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange medarbeidere dere er. For en praksis med 1-3 medarbeider koster TrinnVis kr. 245,- pr/mnd. En praksis med 4-8 medarbeidere betaler kr. 490,- pr/mnd. Disse prisene er inklusiv 30% rabatt for medlemmer av Norsk psykologforening
Komplett oversikt over de forskjellige priskategoriene finner du her.

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er det fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for psykologer. Dette inkluderer alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar, så du kan ved behov tilpasse eksisterende innhold, slette og legge til nytt.

Hvem av mine kolleger og ansatte skal jeg registrere i TrinnVis?

Alle som arbeider i praksisen bør registreres i TrinnVis – inklusive assistenter, sekretærer og annet fast ansatt personale.

Vi er flere psykologer med egne selskaper som jobber sammen. Betyr det at hver psykolog må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere en praksis/klinikk hvor flere psykologer arbeider sammen holder det at dere bruker et felles TrinnVis-system og deler abonnement.

Må alle ansatte som registreres i TrinnVis være medlem av Psykologforeningen?

Nei. Det holder at den som oppretter TrinnVis- abonnementet er medlem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

For å komme i gang med Trinnvis skal du opprette et abonnement og regsitere virksomheten din og eventuelle ansatte. Er dere flere som arbeider sammen er det viktig at de forskjellige ansvarsområdene som er definert i TrinnVis fordeles blant medarbeiderne.
Klikk her for å opprette abonnement og registrere virksomheten din

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av gratis prøveperiode bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger ønsker å bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp. Etter prøveperiodens utløp konverteres abonnementet automatisk til et vanlig betalende abonnement.

Jeg er bare én psykolog uten andre ansatte. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal ifølge loven ha og bruke et kvalitetssystem: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Har du flere spørsmål om TrinnVis?

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

*Prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.

Spør meg!