Stoffkartotek

På siden Stoffkartotek kan du laste opp sikkerhetsdatablader for farlige stoffer som brukes i virksomheten. TrinnVis leser databladene du laster opp og viser navn, fareetiketter og bruksområder i en oversiktstabell. Du kan selv legge til leverandør, lagringssted og eventuelle notater.

Last opp sikkerhetsdatablader ved å dra og slippe.

Laste opp sikkerhetsdatablader

 1. Gå til siden Stoffkartotek
  • Et grått kolbe-ikon vises midt på siden
  • Hvis kolbe-ikonet ikke vises, trykker du på Last opp øverst til høyre på siden
 2. Dra og slipp databladene på det grå kolbe-ikonet
  • Databladene må være i pdf-format
  • Du kan dra inn mapper med flere datablader
 3. Når databladene er lastet opp og lest, vises stoffene i en oversiktstabell
  • Hvis et datablad ikke kan leses, vises dette med en melding i tabellen

Hvis et datablad ikke kan leses, skyldes det vanligvis en feil i dokumentet. Det hjelper ikke å laste opp databladet på nytt.

Risikovurdering

Basert på informasjon fra sikkerhetsdatabladene foreslår TrinnVis  risikovurderinger for enkelte stoffer. Trykk på forslaget for å utføre risikovurderingen. Du kan også lage egne risikovurderinger ved å trykke på Legg til.

Ansvar og rutiner

Ansvaret for stoffkartoteket er lagt til HMS-ansvarlig, som har disse rutinene knyttet til stoffkartoteket:

Hvis du vil, kan du opprette Stoffkartotekansvarlig som et eget ansvarsområde og flytte disse rutinene dit.

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!