Ansvarsområder

I TrinnVis er alt ansvar og alle faste rutiner gruppert i egne ansvarsområder, som igjen tildeles personer.

TrinnVis kommer med en rekke ferdige ansvarsområder, med hver sine ansvarsbeskrivelser og faste rutiner. Dette er noen av dem:

Noe av det første du gjør når du tar TrinnVis i bruk, er å fordele disse ansvarsområdene. Da sørger du for at flest mulig deltar i arbeidet med å etablere styringssystemet og tilpasse innholdet.


Roterbare ansvarsområder kan roteres etter et definert mønster

Ansvarstyper

Det finnes tre ansvarstyper i TrinnVis:

Faste ansvarsområder innebærer ansvar for et område som krever kontinuitet og oppfølging, og bør innehas av én person over tid. Du kan ikke endre ansvarstype på faste ansvarsområder som er forhåndsdefinert i TrinnVis, som Daglig leder, Dataansvarlig etc.

Roterbare ansvarsområder innebærer daglige konkrete rutineoppgaver som ikke krever kontinuitet. Et roterbart ansvarsområde skal bare inneholde rutiner som egner seg til å rotere på flere personer.

Simultane ansvarsområder kan innehas av flere personer samtidig. Forutsetningen for at et ansvarsområde kan være simultant er at situasjonen klart definerer hvem som har ansvaret for de rutinene ansvarsområdet inneholder.

Opprette, redigere og slette ansvarsområder

Alle ansvarsområder er redigerbare, og kan også slettes hvis du ikke ønsker å bruke dem. Du kan også lage dine egne ansvarsområder.

Opprette ansvarsområde på temaside

 1. Gå til den temasiden der du vil legge til et ansvarsområde
 2. Trykk på plussknappen nederst til høyre i vinduet
 3. Fyll ut navn og ansvarsbeskrivelse, og velg person
 4. Trykk på Ferdig

Opprette ansvarsområde på person

 1. Gå til temasiden Organisasjon
 2. Trykk på den aktuelle personen i personallisten
 3. Trykk på Tildel øverst til høyre i listen Ansvarsområder
 4. Trykk på Lag nytt ansvarsområde
 5. Fyll ut navn og ansvarsbeskrivelse, og velg temaside
 6. Trykk på Ferdig

Redigere ansvarsområde

 1. Gå til ansvarsområdet du vil redigere
 2. Trykk på Rediger
 3. Gjør endringene du ønsker
 4. Trykk på Ferdig

Slette ansvarsområde

Hvis du sletter et ansvarsområde, sletter du også alle rutiner som hører til dette ansvarsområdet.

 1. Gå til ansvarsområdet du vil slette
 2. Trykk på Rediger
 3. Trykk på Slett
 4. Trykk på OK for å bekrefte slettingen

Endre tildeling av ansvarsområde

Du kan endre tildeling av ansvarsområde på tre måter.

Redigere ansvarsområdet

 1. Gå til det aktuelle ansvarsområdet
  • Du finner det på den temasiden der det hører hjemme, eller under en person i personallisten på temasiden Organisasjon
 2. Trykk på Rediger
 3. Trykk på navnet til personen du vil skal overta ansvarsområdet under Tildelt
  • Hvis ansvarsområdet har ansvarstype Fast, kan bare én person velges. Hvis ansvarstypen er Roterbar eller Simultan, kan flere personer velges.
 4. Trykk på Ferdig

Redigere person

 1. Gå til temasiden Organisasjon
 2. Trykk på den personen du vil skal overta et ansvarsområde
 3. Trykk på Tildel øverst til høyre i listen Ansvarsområder
 4. Trykk på det ansvarsomådet du vil at personen skal overta

Endre tildeling av flere ansvarsområder ved statusendring

Hvis en person slutter, går ut i permisjon eller blir langvarig sykemeldt, kan det være nødvendig å la andre overta alle ansvarsområdene til denne personen.

 1. Finn personen som blir fraværende i personallisten på temasiden Organisasjon
 2. Trykk på Rediger
 3. Endre Status fra Aktiv til Sluttet eller Permisjon/sykmeldt
  • Dialogen Overfør ansvarsområder åpner seg
 4. Velg personene som skal overta ansvarsområdene
 5. Trykk på Overfør

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!