Etableringsoppgaver

Hver TrinnVis-konto inneholder rundt førti etableringsoppgaver – antallet varier noe avhengig av bransje. Disse oppgavene er laget for å hjelpe deg å ta hele TrinnVis i bruk, og dermed sørge for at du oppfyller alle lovkrav som stilles til din virksomhet. Underveis blir du kjent med innholdet i TrinnVis, og lærer hvordan systemet virker.

Din neste etableringsoppgave finner du helt øverst på siden, i en lysegrønn boks. Trykk på boksen for å åpne den.
Slik ser boksen ut når den er åpnet. Hvis du trykker på et dokument under Relatert innhold, vil det aktuelle dokumentet vises under boksen.

Én oppgave i uken for hver person

Etableringsoppgavene er fordelt på ansvarsområder, og tildeles slik at hver person får én oppgave i uken. Rekkefølgen på oppgavene er laget slik at de enkleste oppgavene kommer først, mens de som krever litt mer arbeid kommer senere.

Relatert innhold

De fleste etableringsoppgaver har Relatert innhold, det vil si lenker til sider og dokumenter i TrinnVis som du trenger for å utføre oppgaven. Når du trykker på en slik lenke, vil det relaterte innholdet vises uten at selve etableringsoppgaven forsvinner.

Utførte etableringsoppgaver

Når du har utført en etableringsoppgave, trykker du på Merk som utført øverst i boksen. Da vil oppgaven bli til en vanlig rutineoppgave, og neste etableringsoppgave vises i den grønne boksen øverst på siden.

Spør meg!