Koronainfo for legekontor | for andre

Dette er: Oppgaver

Dette er et eksempel på en oppgave i TrinnVis. Denne oppgaven har en konkret Situasjonsbetingelse – og ingen Tidsbetingelse.

I TrinnVis har vi forhåndsdefinert ansvarsområdene – kalt Funksjoner – som fordeles mellom ansatte og kolleger i virksomheten. I tillegg har vi fylt alle funksjonene med relevante og konkrete oppgaver.

Oppgavene som ligger tilgjengelig i TrinnVis er utformet basert på krav i lovverk, samarbeid med foreninger og innspill fra klinisk personale og TrinnVis brukere. Alle oppgaver i TrinnVis kan brukes som de er, men kan i tillegg redigeres, tilpasses og forandres etter ønske. Oppgavene i TrinnVis er bygget opp på følgende måte:

1) Oppgavens navn (eks: «Gi pasient innsyn i egen journal»)
Oppgavenes navn kan redigeres hvis man ønsker.

2) Tidsbetingelse
Oppgavene har i originalform ingen tidsbetingelse, men kan enkelt gis dette.
Når en oppgave gis en tidsbetingelse (som dag, uke, måned, år etc.) vil den som er tildelt funksjonen som denne oppgaven tilhører få beskjed om når oppgaven skal utføres.

Tidsbetingelsen kan også settes til et spesifikt klokkeslett, og man kan be TrinnVis om å sende SMS-varsel (koster 1 krone pr/SMS).

3) Situasjonsbetingelse
Noen oppgaver bør gjøres når en konkret situasjon har oppstått snarere enn på et forhåndsbestemt tidspunkt. TrinnVis inkluderer derfor muligheten til å lage en kort beskrivende situasjonsbetingelse for når oppgaven skal gjøres.

En god situasjonsbetingelse vil blant annet gjøre det enklere å finne oppgaver via søkefunksjonen i TrinnVis.

Et eksempel på en situasjonsbetingelse som brukes på en oppgave i TrinnVis er «Når nytt utstyr anskaffes, og ved nyansettelser/vikarer» som brukes på oppgaven «Lære opp brukere av elektromedisinsk utstyr (EMU)».

4) Prosedyre
Ofte er det nyttig – eller påkrevd – å ha en detaljert beskrivelse eller prosedyre – for hvordan en oppgave skal utføres. På de aller fleste oppgaver i TrinnVis finner du derfor steg-for-steg beskrivelser av fremgangsmåten som mer skal brukes. Oppgaveprosedyrene i TrinnVis er også redigerbare og kan endres og tilpasses hver enkelt helsevirksomhets ønsker og krav.

 

Noen av oppgavene som ligger i TrinnVis er direkte knyttet til lovverk og myndighetenes krav og er derfor svært viktige å utføre. Disse oppgavene kaller vi Etableringsoppgaver, og du kan lese mer om disse [her].

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.