TrinnVis under forskningslupen

Som en del i vårt eget forbedringsarbeid har vi engasjert Uni Research til å undersøke hvordan TrinnVis tas i bruk i norske helsevirksomheter. Vi håper våre brukere vil stille seg positivt til en eventuell henvendelse fra Uni Research om å delta i denne undersøkelsen. Resultatene vil brukes til å gjøre TrinnVis enda bedre!

Spør meg!