Normen + TrinnVis = Sant

– Utgangspunktet for TrinnVis var å gjøre personvern og informasjonssikkerhet overkommelig for vanlige helsearbeidere, sier TrinnVis-gründer Regin Hjertholm.

Allmennlege og TrinnVis-gründer Regin Hjertholm var med i arbeidet med den første versjonen av Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten. Det var dette arbeidet som ga ham idéen til den aller første utgaven av TrinnVis. På årets Normkonferanse ble ringen sluttet, da han sammen med produktansvarlig Kjetil Solli holdt foredrag om hvordan små helsevirksomheter kan håndtere personvern og informasjonssikkerhet.

– Det er nesten umulig for små helsevirksomheter å klare dette uten riktig verktøy, sier Regin. – Hele poenget med å lage TrinnVis var å gjøre dette feltet overkommelig for vanlige helsearbeidere. I dette arbeidet trenger vi et tettere samarbeid med andre organisasjoner som er opptatt av personvern, og denne konferansen var et viktig skritt på veien.

– Hovedpoenget med foredraget var å demonstrere fordelene med å bruke et interaktivt styringssystem som TrinnVis, i stedet for statiske tekstdokumenter, sier Kjetil Solli.

– Og tilbakemeldingene tydet på budskapet nådde frem!

Spør meg!