Trygg og enkel kiropraktordrift med TrinnVis

Synes du det vanskelig å balansere tiden mellom behandling av pasienter og driften av kiropraktorklinikken din? Får du som mange andre kiropraktorer dårlig samvittighet når du hører om GDPR, HMS, kvalitetsarbeid og annet som du ikke finner tid til å sette deg inn i – og langt mindre følge opp? 

Da bør du prøve TrinnVis!

TrinnVis – for kiropraktorer

TrinnVis har i flere år vært det foretrukne styrings- og kvalitetssystemet for norske legekontorer, og brukes i dag av rundt halvparten av alle allmennleger.
Kiropraktorer er som leger også helsearbeidere, og myndighetene stiller de samme kravene til deres fagområde som til legenes:

Disse og andre krav vil TrinnVis gjøre enklere for deg og klinikken din å overholde.

TrinnVis er i samarbeid med Norsk Kiropraktorforening tilpasset behovene til norske kiropraktorklinikker

Et samarbeid mellom NKF og TrinnVis

Norsk Kiropraktorforening (NKF) og TrinnVis har sammen arbeidet for å lage et styrings- og kvalitetssystemet som dekker behovene til norske kiropraktorklinikker. Vårt mål har vært at TrinnVis skal hjelpe dere kiropraktorer å drive etter loven – og samtidig være et nyttig verktøy som forenkler den daglige driften av klinikken.

Ikke et tomt system

TrinnVis er ikke bare nok et tomt system som en selv må fylle med innhold. Ved registrering i TrinnVis får du tilgang til innhold og ferdiglagde forslag som er spesialtilpasset kiropraktorvirksomheter. Dette gjelder alt fra prosedyrer relatert til klinisk arbeid, til oppgaver som forklarer i detalj hvordan man skal gjøre for oppfylle kravene i lovverket. Innholdet i TrinnVis er utformet i samarbeid med  NKF.

– Viktig verktøy for kiropraktorer

Resultatet av prosjektet «TrinnVis for kiropraktorer» ble offisielt lansert for Norsk Kiropraktorforenings medlemmer på Faglig Kongress i Stavanger 24. oktober 2019. Espen Ohren – Kiropraktorforeningens styreleder og en av initiativtakerne bak prosjektet – mener at TrinnVis kan bli et viktig verktøy for kiropraktorer fremover:

«Som kiropraktor og klinikkeier er det en dragkamp mellom to viktige oppgaver: å hjelpe pasienter og å drive en virksomhet. TrinnVis vil i den sammenheng kunne bli et nyttig verktøy for våre medlemmer slik at vi kan bruke mer tid det første.»

Espen Ohren – styreleder, Norsk Kiropraktorforening

Dine medlemsfordeler

Samarbeidet mellom Den norske tannlegeforening og TrinnVis gjør at du som NKF-medlem får 30% rabatt på TrinnVis-abonnementet. Alle som oppretter abonnement får også en gratis prøveperiode på 30 dager slik at systemet kan prøves og testes ut før man forplikter seg.

Prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter prøveperioden på 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis etter dette.

Prøv TrinnVis gratis i 30 dager

 

Med TrinnVis får du et godt verktøy for registrering og administrering av virksomhetens utstyr.

Driv klinikk i tråd med lover og regler

TrinnVis har sitt utspring i en gruppe norske allmennleger som tidlig på 2000-tallet opplevde at de måtte forholde seg til et svært omfattende og uoversiktlig regelverk. Å sette seg inn i alle kravene var både vanskelig og tidkrevende, og alt arbeidet som måtte legges inn i dette gikk utover både privatliv og tid som de egentlig ønsket å bruke på pasienter. Og ofte møtte de kolleger og andre helsearbeidere som på grunn av stort arbeidspresset valgte å ikke forholde seg til regelverket i det hele tatt – eller som samlet noen sider i en perm som stod og støvet ned.
Tanken som oppstod var følgende:

Fra denne ideen har TrinnVis utviklet seg til å bli et komplett kvalitetssystem som gjør det enklere og mer effektivt for små og mellomstore helsevirksomheter i Norge å drive korrekt og i tråd med lovverket.
Her er noen av de lovpålagte oppgavene som kvalitetssystemet TrinnVis hjelper deg og kiropraktorklinikken med:

Bemanningskalenderen i TrinnVis gir enkel oversikt over fravær – og holder deg oppdatert på gjeldende regelverk.

Forenkle driften av virksomheten

Som helsearbeider og klinikkeier har du to viktige, men helt forskjellige roller. Og i en travel hverdag med mange pasienter kan det være vanskelig å finne tid til å drive virksomheten på en effektiv og trygg måte. Også her kan TrinnVis hjelpe.
TrinnVis er ikke bare et kvalitetssystem som hjelper deg å drive i tråd med et omfattende norsk regelverk. Det er også et styringssystem som systematiserer og forenkler den daglige driften av virksomheten din.
Her er noen av områdene som styringssystemet TrinnVis forenkler og effektiviserer:

 

Spørsmål og svar om TrinnVis:

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er det fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for kiropraktorklinikker. Dette gjelder alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar, så du kan forandre på eksisterende innhold, slette og legge til nytt.

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore kiropraktorklinikker. I praksis betyr det alt fra solopraksiser til større tverrfaglige virksomheter med 25-30 ansatte. 

Hva er fordelen for meg som er medlem i NKF?

Som medlem i NKF får du 30% rabatt på TrinnVis-abonnementet ditt.

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange ansatte dere er. Startprisen for virksomheter med 1-3 ansatte er kun kr 276,- per måned inklusiv NKF-rabatten. Du finner en komplett prisoversikt her.

Hvilke av mine ansatte skal jeg registrere i TrinnVis?

Alle som arbeider på klinikken bør registreres i TrinnVis – inklusive assistenter, resepsjonister og annet fast ansatt personale hvis dere har dette. Personale som er i leie- eller oppdragsforhold, eller andre som man samarbeider med om å drive klinikken, bør også tas med.

På vår klinikk er det kiropraktorer og andre med annen faglig bakgrunn som jobber sammen, og flere har eget enkeltpersonforetak. Betyr det at alle må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere én klinikk – gjerne tverrfaglig – hvor flere arbeider sammen, så holder det at klinikken bruker ett felles TrinnVis-system og deler abonnement.

Må alle ansatte som registreres i TrinnVis være medlem av NKF?

Nei. Det holder at den som oppretter abonnementet er medlem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

Klikk her og registrer virksomheten din. Første 30 dager er gratis slik at du kan prøve TrinnVis før du binder deg.

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av gratisperioden bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger vil bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp – dvs. innen 30 dager fra virksomheten registreres.

Jeg er bare én kiropraktor uten andre ansatte. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal ifølge loven ha og bruke et kvalitetssystem:
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Har du flere spørsmål om TrinnVis?
Ta gjerne kontakt på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

Spør meg!