avviksapp2
TrinnVis avviksapp er sannsynligvis verdens enkleste avviksrapportering.

Superenkel avviks­melding med gratis TrinnVis-app

Med appen TrinnVis avvik kan alle på kontoret raskt og enkelt melde om uønskede hendelser. Hendelser som meldes med appen registreres under Avvik i kontorets TrinnVis, og er klare til å behandles senere. Samtidig går det en automatisk melding til kvalitetsansvarlig.

Alle på kontoret bør ha appen på sin telefon – last den ned gratis fra App Store eller Google Play idag!

I TrinnVis finner du også en oppdatert, interaktiv Sjekkliste for meldeplikt. Den gjør det enkelt å se hvilke typer avvik som skal rapporteres til hvilke instanser, og sender deg videre til de rette skjemaene på nett.

God kultur for å varsle om uønskede hendelser er viktig for kvalitet og sikkerhet for både ansatte og pasienter. Alle ansatte bør oppfordres til å melde avvik. Husk at alle klager fra pasienter skal rapporteres som avvik.

Spør meg!