Prøv gratis

Oppgaver og påminnelser

Oppgaver opprettes og vises på Min Side i TrinnVis.

Oppgaveverktøyet i TrinnVis er nyttig når avtalte tiltak og gjøremål skal iverksettes. Med verktøyet kan oppgaver opprettes og tildeles den som har ansvaret for gjennomføringen. For spesielt viktige oppgaver kan oppfølgingsansvarlig defineres. Oppfølgingsansvarlig får varsel hvis oppgaven ikke er utført til avtalt tid.
Oppgaveverktøyet kan også brukes til å gi deg selv og kolleger påminnelser om møter, avtaler og tidsfrister.
Oppgaver og påminnelser vil vises på Min Side i TrinnVis.

Slik oppretter du en enkeltstående oppgave

 1. Gå til Min Side i TrinnVis
 2. Klikk Legg til
  • Legg til finnes to steder på Min Side. Begge kan brukes.
 3. Gi oppgaven et navn i skjemaet som åpner seg
 4. Velg om oppgaven skal utføres Snarest eller På dato
  • Snarest-oppgaver er oppgaver som ikke skal utføres på et bestemt tidspunkt. Disse vil vises under overskriften SnarestMin Side.
  • Dato-oppgaver har et spesifikt tidspunkt for når de skal utføres eller være utført. Disse vil vises på valgt dato i ukekalenderen på Min Side
 5. Definer eventuelt dato og tidspunkt for oppgaven
  • Hvis oppgaven er definert med dato og tidspunkt kan du velge om TrinnVis skal sendes SMS-påminnelse
  • Dato-oppgaver kan også følges opp. Oppgaven blir da flagget hvis den ikke er utført til avtalt tidspunkt.
 6. Velg om oppgaven skal utføres kun en gang, eller gjentas med fast intervall
 7. Velg hvem oppgaven skal tildeles
  • Oppgaver kan tildeles Person eller Ansvarsområde
  • Oppgaver kan tildeles flere personer, som da har felles ansvar
 8. Skriv inn eventuelle notater
 9. Trykk Ferdig
 10. Velg om du ønsker å sende varsel til personen(e) som er tildelt oppgaven
  • Varsel sendes på epost, og mottaker må derfor være registrert med egen epostadresse i TrinnVis

Fremgangsmåten for å lage påminnelser er den samme som for oppgaver.

Slik oppretter du en oppgave basert på en rutine i TrinnVis

 1. Åpne rutinen som oppgaven skal baseres på
 2. Klikk Legg til under Oppgaver
 3. Velg om oppgaven skal utføres Snarest eller På dato
  • Snarest-oppgaver er oppgaver som ikke skal utføres på et bestemt tidspunkt. Disse vil vises under overskriften SnarestMin Side
  • Dato-oppgaver har et spesifikt tidspunkt for når de skal utføres eller være utført. Disse vil vises på valgt dato i ukekalenderen på Min Side
 4. Definer eventuelt dato og tidspunkt for oppgaven
   • Hvis oppgaven er definert med dato og tidspunkt, kan du velge om TrinnVis skal sendes SMS-påminnelse
   • Dato-oppgaver kan også følges opp. Oppgaven blir da flagget hvis den ikke er utført til avtalt tidspunkt.
 5. Velg om oppgaven skal utføres kun en gang, eller gjentas med fast intervall
 6. Velg hvem oppgaven skal tildeles
  • Oppgaver kan tildeles Person eller Ansvarsområde. Oppgaver kan tildeles flere personer som da har felles ansvar.
 7. Skriv inn eventuelle notater
 8. Trykk Ferdig
 9. Velg om varsel skal sendes til personen(e) som er tildelt oppgaven
  • Varsel sendes på epost og mottaker må derfor være registrert med egen epostadresse i TrinnVis

Slik bekrefter du at oppgaver er utført

 1. Gå til Min Side i Trinnvis
 2. Åpne oppgaven
  • Oppgaver kan ligge under Snarest eller i ukekalenderen
 3. Klikk Markert som utført

Lenke