Nye regler om varsling innarbeidet i TrinnVis

Stortinget har vedtatt nye regler om varsling. Endringene er foretatt for å styrke vernet av varslere. Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

De nye reglene er inntatt i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Det nye kapitlet ble tilføyd 1. juli i år.

I TrinnVis medfører de nye reglene fire nye elementer:

Disse elementene vises bare dersom du har registrert flere enn fem personer under Eiere og personale. Hvis flere selvstendig næringsdrivende deler et TrinnVis-abonnement vil de også vise.

Aktuelle saker fra andre:

Tar etikken på alvor (Fysioterapeuten)

Arbeidsgivere må ta varsling på alvor (Arbeidstilsynet) 

Spør meg!