Det stilles strenge krav til sjømannsleger, blant annet til bruk av kvalitetssystem.

Krav om kvalitetssystem for sjømannsleger

Den viktigste oppgaven for sjømannsleger er å sikre at de som arbeider på norske skip og flyttbare innretninger er helsemessig skikket til å utføre tjeneste om bord. For å sikre at det gjøres korrekte og forsvarlige vurderinger stilles det derfor strenge krav til sjømannsleger og hvordan de driver sin praksis.

Det kreves blant annet at alle sjømannsleger skal ha og bruke et kvalitetssystem. TrinnVis er oppdatert med oppgaver og retningslinjer direkte relatert til praktisering av maritim medisin, og egner seg derfor godt som kvalitetssystem for sjømannsleger.

Klikk her for å prøve TrinnVis gratis

Oversikt over vilkår og priser finner du her

Nye regler for sjømannleger fra 1. juli 2019

Fra og med 1. juli 2019 må alle sjømannsleger dokumentere via egenerklæring at de har og bruker et kvalitetssystem i sin praksis. Regelen om bruk av kvalitetssystem ble egentlig innført for 5 år siden, men i en overgangsperiode har sjømannsleger som er godkjent før 1. juli 2014 kunnet praktisere som sjømannslege uten å levere inn egenerklæring om kvalitetssystem.

Leger som ønsker å praktisere som sjømannslege må søke om ny godkjennelse hvert 5 år. I praksis betyr dette at alle leger som fornyer sjømannslegegodkjennelsen etter 1. juli i 2019 – eller som søker godkjennelse for første gang nå – må dokumentere at de har og bruker et kvalitetssystem i praksisen.

Kravene til kvalitetssystemet

Som tilsynsmyndighet har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet et rundskriv (RSV 12-2014) hvor kravene til kvalitetssystem for sjømannsleger defineres. I dette skrivet står det blant annet:

Det er ikke krav om at sjømannslegen må få kvalitetssystemet sertifisert, men legen må i forbindelse med godkjenningssøknaden kunne dokumentere, ved å fylle ut egenerklæringsskjemaet, at det er implementert og tatt i bruk et kvalitetssystem.

Tilsyn av sjømannsleger

Sjøfartsdirektoratet fører risikobasert tilsyn av sjømannsleger, og tilsynene kan være varslede eller uanmeldte. En viktig del av et tilsyn vil være å kontrollere at sjømannsleger har og bruker et egnet kvalitetssystem.

TrinnVis for sjømannsleger

TrinnVis overholder de kravene som Sjøfartsdirektoratet stiller til kvalitetssystemer og kan derfor brukes sjømannsleger. I TrinnVis finner du beskrivelse av oppgaver og retningslinjer som er direkte relatert til sjømannsleger laget for å gjøre jobben så enkel som mulig. Du får for eksempel konkret hjelp til å gjennomføre korrekte helseundersøkelser og utstede helse- og udyktlighetserklæringer, hvordan kompetanse på maritim medisin skal dokumenteres og hvordan du skal behandle søknader om dispensasjon eller klagesaker.

På siden Organisasjon velger du Sjømannslegetjenste som tjenestetype.

Aktivere sjømannsrelatert innhold i TrinnVis

Slik går du frem for å aktivere innholdet relatert til sjømannsleger og maritim medisin hvis du bruker TrinnVis fra før:

Oppgaver og annet innhold relatert til sjømannslege vil nå vises i TrinnVis.

Rabatt for medlemmer i Legeforeningen

Sjømannsleger som er medlem av Den norske legeforening får 30% rabatt på TrinnVis-abonnement. Ved registrering innen utgangen av mai 2019 tilbyr vi også gratis etablering (vanlig pris for etablering er kr. 2.000 inkl. mva).

Er du allerede bruker av TrinnVis?
Da kan du aktivere innholdet som er relatert til maritim medisin og sjømannsleger uten ekstra kostnad.

 

 

 

 

 

Les mer Sjøfartsdirektoratets rundskriv om kvalitetssystem for sjømannsleger her:
https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/kvalitetssystem-for-sjomannsleger/

 

 

Spør meg!