Ikke alle skal kunne lese alt

I TrinnVis kan du bestemme hvem som skal ha mulighet til å åpne og lese dokumenter.

Visste du at du kan begrense hvem som har tilgang til dokumenter som er lagret i TrinnVis?
Tilgangsbegrensning er enkelt og kan gjøres på de dokumentene hvor dette er ønskelig eller påkrevd – som arbeidsavtaler, kontrakter, referat fra styremøter og annet som ikke alle skal kunne lese.

TrinnVis gir deg mulighet til å laste opp dokumenter og legge disse inn under de forskjellige temaene i hovedmenyen (Ledelse, Økonomi, Personvern og IKT osv.).

Avhengig av dokumentenes natur og innhold kan du ønske å begrense hvem som skal ha tilgang til å åpne og lese dem.

For å begrense tilgangen går du inn der hvor dokumentet er lagret i TrinnVis. Trykk på «Rediger» og deretter på «Begrenset tilgang». Du velger så hvem av de personene som er registrert i TrinnVis som skal kunne åpne dokumentet. Du kan selv velge om tilgang kun skal gis til en enkelt eller til flere. Når dette er gjort trykker du «Ferdig».

Hvis dere fremdeles bruker felles innlogging i TrinnVis kan dere ikke tilgangsbegrense dokumenter. Alle brukere på kontoret bør derfor ha egen innlogging. Tilgang kan kun skilles mellom de forskjellige personene/ansatte som er lagt inn i TrinnVis med eget brukernavn og passord.
For en hurtig oversikt over hvem som er lagt inn klikker du på «Innstillinger» i den blå toppmenyen og deretter på «Brukere» i menyen som kommer til syne.

Ønsker du å legge inn flere brukere i TrinnVis gjøres dette via «Organisasjon» i hovedmenyen og deretter ved å trykke på pluss-tegnet ved siden av «Eiere og personale».

Husk at ansvarsområder (Kvalitetsansvarlig, Faglig leder, Dataansvarlig osv.) enkelt kan overføres og fordeles til nye brukere etterhvert som de legges til i TrinnVis.

Spør meg!