• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Test din helsevirksomhet:

Er pasient­opplysningene trygge hos deg?

quiz-start

EUs personvernregler (GDPR) gjelder nå i Norge. Ta vår test og finn ut om du tilfredsstiller de nye kravene!

Har dere dokumentert oversikt over all behandling av person­opplysninger?

Gjelder ikke bare pasientjournal, men persondata som lagres av medisinsk-teknisk utstyr, personalarkiv og andre persondata

Ja
Delvis
Nei

Har dere skriftlige retningslinjer for behandling av pasient­opplysninger?

Ja
Ja, men jeg er usikker på om de er tilstrekkelige
Nei

Har dere et system som sørger for at sikkerhets­brudd rapporteres?

Sikkerhetsbrudd skal rapporteres internt, til Datatilsynet og i visse tilfeller til berørte pasienter

Nei
Delvis
Ja

Har dere gjort risikovurderinger for behandling av person­opplysninger?

Dette gjelder ikke bare elektronisk pasientjournal, men også medisinsk teknisk utstyr, drift av datasystemet, hjemmekontor, personalarkiv etc.

Ja
Delvis
Nei

Har alle i virksomheten fått opplæring i hvordan pasient­opplysninger skal behandles?

Ja
Delvis
Nei

Er alle data­behandler­avtaler i tråd med kravene til slike avtaler?

Det kreves databehandleravtale med EPJ-leverandør, Norsk helsenett, firma som drifter dataanlegg, leverandør av pasientkommunikasjon, betalingsløsninger osv.

Ja
Delvis
Nei

Har dere dokumentert hvor persondata lagres?

På arbeidsstasjoner, bærbare enheter, lokal server, fjernserver, skyløsning?

Ja
Delvis
Nei

Har dere komplett dokumentasjon av dataanlegget?

Inkludert alle eksterne tilkoblinger, hjemmekontor, bærbare enheter etc.

Ja
Delvis
Nei

Har pasientene fått informasjon om behandlingen av deres helse­opplysninger?

Blant annet hvilke opplysninger dere har, hvor de lagres og hvem opplysningene deles med, samt pasientenes rettigheter

Nei
Usikker
Ja

Ooops!

quiz-start

Virksomheten din drives ikke i samsvar med personvernlovgivningen. Du bør snarest gjennomføre tiltak for å sørge for at pasientene kan føle seg trygge på behandlingen av deres helseopplysninger.

TrinnVis kan hjelpe deg – prøv det gratis i dag!
Les mer om TrinnVis – kvalitetssystemet for helsevirksomheter

Hmm…

quiz-start

Virksomheten din oppfyller ikke personvernlovgivningen på vesentlige punkter. Du bør snarest gjennomføre tiltak for å rette på dette.

TrinnVis kan hjelpe deg – prøv det gratis i dag! Les mer om TrinnVis – kvalitetssystemet for helsevirksomheter

Gratulerer!

quiz-start

Virksomheten din ser ut til å drives stort sett i tråd med personvernlovginingen. Fortsett det gode arbeidet!

Spørsmålene i denne testen er bare stikkprøver fra regelverket. Testresultatet gir ingen garanti for at virksomheten din oppfyller hele personvernlovgivningen.

TrinnVis gjør det enklere å følge lover og regler – prøv det gratis i dag! Les mer om TrinnVis – kvalitetssystemet for helsevirksomheter

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!