Fastlege Saaby Hansen sier at han i gjennomsnitt bruker rundt 30 minutter hver måned til å oppdatere TrinnVis for Ytrebygda legekontor.

Bruker en halvtime i måneden på TrinnVis

Fastlege Niels Saaby Hansen har lenge vært engasjert i kvalitetsarbeid ved legekontor, og er mangeårig bruker av TrinnVis. Kvalitetsarbeid har blitt en naturlig del av hans hverdag som fastlege.

– Da jeg kom til Ytrebygda fortalte de meg at de hadde TrinnVis. Men det var først da det gikk rykter om at andre legekontor i området hadde fått tilsyn at vi fikk kom i gang med kvalitetsarbeid her, forteller fastlegen til Infomag, Infodocs kundemagasin.

Ved å bruke en halv time i en utvidet lunsj en gang i måneden kom de ganske langt i prosessen.

– TrinnVis gjør at vi tenker over hvordan vi egentlig gjør ting, og om det er godt nok. Og dette er kvalitetsforbedring i praksis, oppsummerer Niels Saaby Hansen.

Les hele intervjuet her

Spør meg!