Koronainfo for legekontor | for andre

Bransjestandard for en-til-en behandling

Den/de nye bransjestandarden/e for en-til-en behandling krever at grunnleggende krav til smittevern ivaretas før helsevirksomheter kan gjenåpne. Det betyr blant annet at man skal ha gjennomført risikovurderinger, og ha dokumenterbare rutiner og retningslinjer for basalt smittevern.
For helsevirksomheter som ikke har dette på plass er det et omfattende arbeid som må gjøres. For alle som bruker TrinnVis er mye av arbeidet allerede gjort.

Regjeringen har bestemt at fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter, psykologer og andre helsevirksomheter som har en-til-en-kontakt med pasienter kan gjenoppta sine behandlingstilbud. I den anledning har Folkehelseinstituttet (FHI) utgitt (en) bransjestandard(er) som gir råd til hvordan helsevirksomheter skal organiseres samtidig som smittevernet blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

FHIs bransjestandard(er)
Innholdet i de(n) nye bransjestandarden(e) ligger allerede i TrinnVis…….. 
[skal skrives når det er klart om det er én felles bransjestandard, eller om det er  profesjonsspesifikke]

 

TrinnVis inneholder ferdige rutiner og retningslinjer for basalt smittevern.

Basalt smittevern i TrinnVis
Bak den nye bransjestandarden for en-til-en behandling ligger forutsetningen om at helsevirksomheten overholder kravene til basalt smittevern. Det inkluderer gode og dokumenterbare rutiner for blant annet håndhygiene, korrekt bruk av hansker, munnbind og øyebeskyttelse, håndtering av pasientnært utstyr med mere.

TrinnVis har en egen del dedikert smittevern som inneholder ferdiglagde rutiner og retningslinjer. Med disse på plass er det enklere å gjennomføre trygge pasientbehandlinger og minske faren for koronasmitte – både for pasient og behandler. I tillegg til innholdet som ligger ferdig kan TrinnVis-bruker også lage egne rutiner og retningslinjer for sin virksomhet.

Ferdiglaget og egenprodusert innhold i TrinnVis kan enkelt deles mellom kolleger og ansatte med å bruke vis systemets Del-funksjonlaitet, og man kan sikre at alle er informert om og oppdatert på nyeste krav og rutiner innen smittevern og andre viktige områder.

 

TrinnVis inneholder forslag til risikovurderinger relatert til smittevern og verktøy for å gjøre dem.

Risikovurderinger i TrinnVis
Det viktig å gjøre risikovurderinger, og da spesielt med dagens uoversiktlige situasjon. Hva kan gå galt – og hva er konsekvensene hvis det skjer?
I smitteverndelen av Trinnvis finnes det forslag til aktuelle og relevante risikovurderinger som bør gjøres for kartlegge faren for og konsekvensene av koronaepidemien for den enkelte helsevirksomhet. Dette inkluderer risikovurderinger for smitte mellom pasienter, smitte mellom ansatte og smitte mellom pasient og behandler.
Verktøyene i TrinnVis gjør det enkelt å gjennomføre risikovurderingene som ligger foreslått i systemet, og lage egne når det er behov for det. Risikovurderinger som gjøres i TrinnVis – og eventuelle tiltak som blir bestemt for å begrense risiko – vil bli lagret i TrinnVis. I de tilfellene hvor tiltak er nødvendig kan ansvaret for gjennomføring av disse delegeres og dokumenteres.

 

Fortløpende oppdateringer
Med dagens skiftende og usikre situasjon kan vi forvente at det kommer endringer på bransjestandarder og myndighetenes krav til smittevern. TrinnVis blir oppdatert fortløpende slik at våre brukene har tilgang til kritisk og korrekt  informasjon så hurtig som mulig.

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.