Koronainfo for legekontor | for andre

Avvikshåndtering er å lære av feil

Avviksrapporten er et viktig verktøy for å unngå at samme feil oppstår igjen.

Avviksshåndtering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Likevel er det mange mindre helsevirksomheter som ikke har systemer og rutiner for dette.

Styrings- og kvalitetsystemet TrinnVis har verktøyene du behøver for å behandle avviksrapportering på en måte som både tilfredsstiller myndighetenes krav og forbedrer helsevirksomheten din.

Klikk her for å prøve TrinnVis gratis
Oversikt over vilkår og priser finner du her

 

Hva er et avvikssystem?

Et avvikssystem er et system som gjør det mulig å behandle avvik på en systematisk måte. Systemet kan være papirbasert, men elektroniske systemer har store fordeler. Et godt avvikssystem bør gjøre det enkelt å:

Unngå «naming, blaming and shaming» – et åpent og positivt miljø er viktig for å få til avviksrapportering.

Åpenhet om avvik

De fleste mennesker har (heldigvis!) en naturlig motvilje mot å fokusere på negative ting, særlig ting som allerede har hendt. Derfor er det viktig å skape et postivt klima for registrering uønskede hendelser. Det bør understrekes – og vises i praksis – at rapporteringen ikke handler om å tildele skyld, men å avdekke mangelfulle rutiner – for å forbedre virksomheten som helhet. Alle bør oppfordres om å rapportere avvik, og det bør omtales positivt når avviksrapporter begynner å tikke inn!

I TrinnVis kan du enkelt melde avvik på web og i en egen app.

Avvikshåndtering i TrinnVis

TrinnVis inneholder et komplett, men enkelt avvikssystem. Alle brukere kan melde avvik på web eller gjennom en egen app, og meldingene sendes til Kvalitetsansvarlig.

Avviksbehandlingen i TrinnVis inneholder også en nyttig sjekkliste som viser hva slags hendelser som krever ekstern rapportering.

Det finnes ingen universell mal for hva slags hendelser som bør rapporteres. Som hovedregel bør alle hendelser som får eller kunne fått uheldige menneskelige, økonomiske eller omdømmemessige konsekvenser rapporteres. Det kan være lurt å legge listen lavt i begynnelsen – overrapportering er sjelden et alvorlig problem.

Se også:
Avvik

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.