Trenger du avtale om felles journal?

Mange helsevirksomheter har ingen formell organisasjon, men er et samarbeid eller kontorfelleskap mellom deltakere med hver sine selskaper. Slike uformelle virksomheter kan ha felles styring, internkontroll og kvalitetsforbedring, men hvis man har felles journalsystem, må det etter Pasientjournallovens § 9 foreligge en skriftlig avtale om dette mellom de formelle enhetene.

Avtalen skal definere

Etter det TrinnVis kjenner til, har enkelte helsevirksomheter allerede fått pålegg fra Datatilsynet om en slik avtale.

I TrinnVis finner du nå en mal for avtale om felles journal. Avtalen ligger på temasiden Pasientopplysninger (under Databehandling), og er basert på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.