Tips: Rydd i personallisten!

Endel TrinnVis-kontoer har for mange personer registrert under Eiere og personale. Det kan være tidligere ansatte, feilregistreringer og tidligere brukere som er lagt til under oppgradering til ny versjon.

I den nye TrinnVis-versjonen blir abonnementsprisen beregnet etter antall personer som er registrert i personallisten – derfor bør du sjekke at listen stemmer. Slett feilregistreringer, og velg Status = sluttet for tidligere ansatte.

Spør meg!