Organisering

Internkontrollforskriften stiller krav til dokumentasjon av hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

TrinnVis kommer med et fiks ferdig oppsett for organisering som enkelt kan tilpasses lokale behov. Oppgaver er samlet i funksjoner (f.eks. Daglig leder, Dataansvarlig osv.), og disse funksjonene fordeler du på personalet. På denne måten er det enkelt å dokumentere hvem som har ansvar for hva. Det er også enkelt å flytte oppgaver fra én funksjon til en annen, eller flytte en funksjon fra én person til en annen, f.eks. når noen er i permisjon. I de fleste virksomheter vil hver person ha flere funksjoner, og jobber du alene, faller alle funksjonene på deg.

Prosedyre er et ord som mange forbinder med kvalitetssystemer. I TrinnVis er en prosedyre ganske enkelt en nøyaktig beskrivelse av hvordan en oppgave skal utføres. Noen oppgaver trenger en prosedyre, andre ikke.

Prøv TrinnVis gratis

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.