Prøv gratis

Nye krav for sikkerhetsdatablader

Innen 1. januar 2023 må leverandører av helsefarlige stoffer og kjemikalier oppdatere sine sikkerhetsdatablader i henhold til nye EU-krav. Dette gjelder også produkter de fleste virksomheter bruker daglig, som Antibac, annen desinfeksjon og rengjøringsmidler.
Leverandørene er også pålagt å sende ut oppdaterte sikkerhetsdatablader til alle sine bedriftskunder. De nye kravene er en god mulighet for deg å sikre at stoffkartoteket i din virksomhet er komplett og i tråd med regelverket.

I november 2021 informerte Arbeidstilsynet om at alle leverandører må oppdatere sine sikkerhetsdatablader i henhold til nye EU-krav. Siste frist er 1. januar 2023.

Krav til leverandørene

I en artikkel på Arbeidstilsynets hjemmesider sier seksjonsleder for markedskontroll Tore Jeppe Sørhaug følgende om leverandørenes plikt:

– Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok.

Dermed må leverandørene i løpet av 2022 oppdatere sine sikkerhetsdatablader og sende ut nye versjoner.

Sikkerhetsdatablader i digitalt stoffkartotek

Alle virksomheter som bruker stoffer og kjemikalier som defineres som helsefarlige skal ha oppdaterte sikkerhetsblader i et stoffkartotek. Dette gjelder også desinfeksjon og sterke rengjøringsmidler. Hvis din virksomhet ennå ikke har tatt i bruk et digitalt stoffkartotek er tiden for å gjøre det nå! Et digitalt stoffkartotek gir god oversikt, og kan enkelt oppdateres etter hvert som leverandørene sender ut nye sikkerhetsdatablader.

Bruker virksomhet din TrinnVis? Da finner du ditt digitale stoffkartotek her (krever innlogging).
Er du ennå ikke bruker kan du lese mer om styrings- og kvalitetsystemet TrinnVis her.

Stoffkartotek er god HMS

Et digitalt stoffkartotek er et viktig HMS-tiltak som bedrer sikkerheten, og øker forståelsen for risiko knyttet til bruk og lagring av stoffer som kan være helsefarlige. God oversikt over hvert enkelt stoff og dets egenskaper gjør det enklere når mindre helsefarlige substitutter skal vurderes.

Kravene til stoffkartoteket

Myndighetene krever at alle virksomheter har et stoffkartotek som er oppdatert og lett tilgjengelig for alle ansatte. Kartoteket skal være komplett og inneholde sikkerhetsdatablader for stoffer, materialer og kjemikalier som anses å kunne være helseskadelige. Det er ikke lenger et krav at sikkerhetsdatablader oppbevares i papirformat.

Forvent flere tilsyn

Med bakgrunn i de nye sikkerhetsdatablad-kravene vil Arbeidstilsynet i 2023 gjennomføre flere tilsyn. I første omgang gjelder dette for leverandører og produsenter, men hyppigere tilsyn hos virksomheter som bruker helsefarlige stoffer og kjemikalier kan også forventes. Kontroll av stoffkartotek vil da være en del av tilsynet.

TrinnVis inkluderer et digitalt stoffkartotek som gjør det enkelt å samle sikkerhetsdatablader. Dette gir god oversikt over de helsefarlige stoffene virksomheten din bruker.

Digitalt stoffkartotek i TrinnVis

TrinnVis er et komplett styringssystem som inkluderer digitalt stoffkartotek. Kartoteket er enkelt å bruke og gir god oversikt over virksomhetens helsefarlige stoffer. Sikkerhetsdatablader i pdf-format legges til ved å dra og slippe dem inn i kartoteket. Stoffenes navn, bruksområde og faresymboler hentes automatisk ut fra pdf-filen, og vises i kartotekets oversikt. Sikkerhetsdatabladene lagres som vedlegg og kan hurtig hentes frem når det oppstår situasjoner som krever dette.

Ferdige forslag til risikovurderinger

Basert på faresymbolene i sikkerhetsdatabladene og de helsefarlige egenskapene foreslår stoffkartoteket i TrinnVis risikovurderinger for stoffene som legges inn. Andre risikovurderinger kan også opprettes ved behov.

Kort om TrinnVis stoffkartotek

Lenker

Spør meg!