Datasikkerhet

Datasikkerhet i TrinnVis bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Normen er et sett av krav og retningslinjer til informasjonssikkerhet basert på et omfattende lovverk. Den ble ferdig i 2006 og ble utarbeidet av representanter for helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Normen skal bidra til god informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt. Den skal også bidra til å etablere mekanismer hvor virksomhetene kan ha gjensidig tillit til at øvrige virksomheters behandling av helse- og personopplysninger gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå. Brudd på Normen kan sanksjoneres og virksomheten kan utestenges fra Norsk Helsenett.

I tillegg til Normen må man også forholde seg til helseregisterloven, personopplysningsloven og øvrig regelverk som stiller krav til behandling av helse- og personopplysninger utover det som er tema for Normen.

Hvis du følger oppgavene i TrinnVis, har du det meste i orden i forhold til regelverket. Alle dokumenter du trenger ligger klare, men du må selv lese igjennom og fylle inn dine lokale data. Du må også fordele funksjoner og oppgaver til de forskjellige som jobber på kontoret. Alt dette vil gi deg en praktisk tilnærming til dataoppsettet og rutinene. Sannsynligvis har du allerede mye riktig fra dine leverandører og egne tiltak, men du er likevel ansvarlig for det hele og må ha kontroll – til det trenger du TrinnVis.

Hvis du vil kan du også gi leverandører tilgang til din TrinnVis, slik at de kan registerere dataanlegg og logge vedlikehold og endringer. Det kan spare deg for mye arbeid.

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.