Bedre kvalitet i din praksis med gratis e-læringskurs

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) har utviklet et gratis e-læringskurs i bruk av TrinnVis. Kurset tar ca. 2 x 45 minutter.

Kurset egner seg godt for både leger, fysioterapeuter, tannleger, psykologer og andre helsevirksomheter.

Både kurset og TrinnVis kan benyttes til tverrfaglig kvalitetsarbeid, som gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning.

Meld deg på kurset her

Søknadsskjema og -veiledning (godkjenning og resertifisering)

Attest for tverrfaglig kvalitetsarbeid ved legekontor

Etter fullført kurs skal deltakerne:

Kurset er lagt opp på en praktisk måte, deltakeren vil allerede i løpet av kurset starte arbeidet med å etablere et internkontrollsystem for bedre orden på sitt egen kontor.

Senter for Kvalitet i Legekontor er etablert av Legeforeningen og tilbyr verktøy og metoder for kvalitetsarbeid i allmennpraksis, og har ansatte med erfaring fra allmennpraksis. Målet med kvalitetsarbeid er kontinuerlig faglig gode og trygge tjenester. God internkontroll og orden er viktig for pasientsikkerheten, og SKIL ønsker derfor i samarbeid med TrinnVis å tilby dette kurset gratis til alle som ønsker å ta det.

Les mer om SKIL her

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!