Kom igang med TrinnVis og oppdag at vi har gjort det meste av jobben for deg! TrinnVis er et komplett kvalitets- og styringssystem med ferdiglagde forslag som passer norske praksiser.

Målsettingen med TrinnVis er å gjøre det enklere for små helsevirksomheter å drive ryddig praksis. Høy kvalitet på driften er viktig for den som jobber i virksomheten, for pasienten, økonomien og for at virksomheten skal oppfylle alle lover og regler.

En skog av lover og forskrifter

Det er krevende å drive praksis, særlig med tanke på alle myndighetskrav man er underlagt. Vi vet at det syndes mot mange av kravene, og det er kanskje ikke så rart: Ved siste opptelling var det i underkant av førti forskjellige lover og forskrifter man må forholde seg til. For små praksiser er det nesten uråd å ha kontroll på alt dette uten hjelp.

Alle er pålagt å drive med kvalitetsforbedring

I år kom en ny forskrift som pålegger alle helsevirksomheter – store og små – å drive systematisk kvalitetsforbedring. Forbedringsarbeidet skal være en integrert del av virksomhetens styringssystem.

Det betyr at alle som driver egen praksis, alene eller flere sammen, må ha et styringssystem. Selv om man formelt driver hver sin praksis, kan man bruke et felles stryingssystem. Dette systemet må inneholde rutiner for å forebygge og avdekke regelbrudd. Systemet må også være fleksibelt, slik at det kan forbedres kontinuerlig.

Styringssystemet skal beskrive virksomheten

Tenk deg at noen skal overta virksomheten din. Hva trenger de å vite for å kunne videreføre driften? Et komplett styringssystem inneholder alt dette. Mål, planer, rutiner, fordeling av ansvar og oppgaver – en fullstendig beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert og drives.

I prinsippet kan styringssystemet bestå av en samling dokumenter – på papir eller i en mappe på datamaskinen. I praksis viser det seg at slike statiske systemer blir liggende ubrukt og uforandret i årevis. Et datasystem som TrinnVis er enkelt å holde oppdatert, slik reglene krever. TrinnVis kan også gjøre ting som tekstdokumenter ikke kan, f.eks å sende deg påminnelser om viktige oppgaver.

Systematisk kvalitetsforbedring

Vi driver alle med kvalitetsforbedring: oppdager vi en dør som knirker, smører vi den. Systematisk kvalitetsforbedring betyr at vi har rutiner og verktøy for å passe på at feil og mangler blir oppdaget og utbedret – helst før de skjer.

TrinnVis har tre spesialverktøy for kvalitetsforbedring: Avviksbehandling, risikovurdering og kvalitetsgjennomgang. For de fleste vil det å begynne å melde avvik være et naturlig sted å starte. I tillegg inneholder TrinnVis ferdige maler for alt fra måldokumenter til praktiske oppgaver, noe som gjør at det blir mye raskere å etablere systemet enn om du må lage alle dokumenter selv.

Ikke nok å føre journal

De fleste er kjent med journalplikten, men det er ikke bare det pasientrettede arbeidet som skal dokumenteres. Forskriften krever at du skal dokumentere hvordan praksisen er organisert, hvilket utstyr som brukes og hvordan det skal vedlikeholdes. Du skal også ha oversikt over avvik og uønskede hendelser, og dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

– TrinnVis gjør det enklere å involvere kollegene

Britt Strømme driver Osterøy fysioterapi sammen med tre kolleger.

– Å fordele fellesoppgaver mellom fire travle fysioterapeuter er ikke bare enkelt, sier hun. – Alle vil vi jo helst bare «jobbe». Men jobben vår handler jo også om å drive denne virksomheten!

– Etter at vi begynte med TrinnVis, har det blitt mye lettere å synliggjøre fellesoppgaver for alle – og systemet sender automatisk påminnelser, så jeg slipper å mase…– Vet ikke hva de er pålagt

Britt Strømme har lang fartstid i NFF, og har vært en sentral rådgiver i utviklingen av TrinnVis. Hun mener det står dårlig til med driften hos mange fysioterapeuter.

– Norske fysioterapeuter er faglig flinke, men det slurves mye på driftssiden. Mange er ikke engang klar over at de er pålagt å ha systemer for drift og kvalitetsarbeid, sier hun.

– Jeg tror mange ville bli overrasket over hvor tilfredsstillende det er å ha en skikkelig organisering og oversikt. Og TrinnVis gjør det mye enklere!

Gratis å prøve

TrinnVis har en gratis prøvetid på 30 dager. Priser, betingelser og mer informasjon om systemet finner du på trinnvis.no.

Er du lege? Les om TrinnVis sitt samarbeid med Legeforeningen og medlemstilbud her.

Er du fysioterapeut? Les om TrinnVis sitt samarbeid med Norsk fysioterapeutforbund og medlemstilbud her.

Les mer her om den nye versjonen av TrinnVis

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.