TrinnVis for fysioterapeuter

I samarbeid med Fysioterapeutforbundet (NFF) tilbyr vi gratis etablering frem til 31. desember. Starter du med TrinnVis innen da sparer du 2.000 kroner. Som medlem av NFF får du også fast 30% rabatt på TrinnVis-abonnementet.

TrinnVis for fysioterapeuter ble utviklet i samarbeid med NFF og fysioterapeut Britt Strømme.

Tett samarbeid med NFF

NFF og TrinnVis har et tett samarbeid som startet allerede i 2016. Med fysioterapeut Britt Strømme som pådriver ble TrinnVis utviklet og tilpasset fysioterapeuters krav og behov. TrinnVis for fysioterapeuter ble lansert for NFFs medlemmer i 2017, og er i dag det mest brukte styringssystemet blant selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Hvorfor skal du bruke TrinnVis?

Når du driver fysioterapeutklinikk er det mye du må forholde deg til som ikke er direkte relatert til behandling av pasienter. Kravene er mange, og de kan være vanskelige og tidkrevende å oppfylle.

TrinnVis er et komplett styrings- og kvalitetssystem som hjelper deg med viktige områder som HMS, datasikkerhet/personvern, internkontroll og kvalitetsarbeid. I TrinnVis er myndighetskrav og din virksomhets behov gjort om til konkrete oppgaver slik at de er enklere å oppfylle.

Driver du alene eller sammen med andre?

TrinnVis finnes i en egen versjon med innhold og verktøy tilpasset deg som driver alene. Denne versjonen velger du når oppretter TrinnVis-abonnementet ditt.
Arbeider du sammen med andre fysioterapeuter, eller på en klinikk hvor flere faggrupper er representert, kan dere dele ett felles TrinnVis-system og fordele ansvarsområder og oppgaver dere imellom.

TrinnVis er et komplett styrings- og kvalitetssystem som hjelper deg å drive velorganisert, trygt og etter loven.

Kvalitetsarbeid og internkontroll

TrinnVis overvåker alle lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for virksomheten din, og oversetter det til konkrete rutiner, retningslinjer, avtaleforslag og andre dokumenter. Når lover og forskrifter endres, blir dokumentene oppdatert. Du kan selvfølgelig også lage dine egne retningslinjer. TrinnVis har også lenker til alt relevant lovverk.

HMS

TrinnVis er et komplett styringssystem som også dekker HMS-feltet. Systemet har ferdige forslag til rutiner og retningslinjer som du kan bruke som de er, eller tilpasse etter behov. TrinnVis har også alle verktøyene du trenger for å drive praktisk HMS-arbeid.

Det kan være vanskelig å holde oversikt over skiftende smitteverntiltak. TrinnVis gjør det enklere.

Smittevern

I TrinnVis er alt smitteverninnhold samlet på en egen temaside. Her finner du ferdige rutiner for ledelse og ansatte, retningslinjer og forslag til risikovurderinger. Smittevern-innholdet i TrinnVis oppdateres i tråd med endringer i myndighetenes krav og anbefalinger.

Personvern og datasikkerhet

Med verktøyet for registrering av persondata og dataanlegg er det enklere å oppfylle sikkerheten rundt pasientjournal og andre personopplysninger. TrinnVis foreslår risikovurderinger, og har ferdige forslag til avtaler, rutiner og retningslinjer for personvern.

Ansvarsfordeling og felles plan

I TrinnVis registreres klinikkens personale og ansvar fordeles. Hvert ansvarsområde har sitt sett med oppgaver. TrinnVis er et styringssystem for hele klinikken, og oppgaver kan enkelt opprettes og fordeles blant kolleger. Oppgavene vises i felles gjøreliste og ukeplan, og ved behov kan påminnelser sendes på SMS.

Bemanning

I bemanningsoversikten registreres arbeidstid og fravær. Ferie, kurs og annet planlagt fravær legges inn i forkant og forenkler planlegging av bemanningen på klinikken. Bemanningsoversikten informerer om regelverket knyttet til egenmelding, sykmelding og omsorgsdager, og gir enkel oversikt over status per person.

Slik starter du med TrinnVis

TrinnVis abonnement oppretter du ved å trykke Prøv gratis / bestill øverst til høyre på denne siden. Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund får klinikken din 30% fast rabatt. Etter opprettelse får du de 30 første dagene gratis. Hvis du avbestiller innen denne tiden, betaler du ingenting.

Frem til 31. desember tilbyr vi gratis etablering for alle fysioterapeuter som oppretter abonnement på TrinnVis. Da sparer du i tillegg kr. 2.000,-

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!