Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Risiko

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten krever at virksomheten skal «ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten».

Risikovurdering er en systematisk måte å vurdere risikoen for uønskede hendelser, basert på fire sentrale begreper:

hendelse > sannsynlighet > konsekvens > risiko

Poenget med risikovurdering er å unngå farlige, alvorlige eller på andre måter uønskede hendelser ved å forutse muligheten for dem.

Vurderingen tar utgangspunkt i at du identifiserer en hendelse som du ikke ønsker skal inntreffe. Hendelsen bør være så konkret og avgrenset som mulig. Deretter vurderer du sannsynligheten for at denne hendelsen vil inntreffe, og konsekvensen dersom den inntreffer. Ved å multiplisere sannsynlighet og konsekvens kommer du frem til risikoen:

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko

Dersom vurderingen konkluderer med at risikonivået er for høyt, bør du definere tiltak for å dempe risikoen.

Risikovurdering kan ved første øyekast virke litt firkantet og rart, men det er egentlig ikke særlig annerledes enn vurderinger vi alle gjør i visse situasjoner. For eksempel vil de fleste gjøre risikovurderinger før en tur: Hva hvis været blir dårlig? Det er kanskje usannsynlig. Men hva blir konsekvensene hvis vi er uheldige? Trenger vi ekstra klær, nødproviant, kommunikasjonsutstyr?

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.