Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Kvalitetsgjennomgang

TrinnVis Kvalitetsgjennomgang er et verktøy du kan bruke til å gjennomgå og evaluere viktige sider ved virksomheten. Kvalitetsgjennomgangen skjer i to faser:

Utvelgelse

I denne fasen skal alle deltakerne foreslå sider av virksomheten de ønsker å evaluere. Alle har særlig ansvar for å foreslå områder de selv har ansvar for. Ta gjerne et overblikk over dine funksjoner og oppgaver, og se på retningslinjene for å finne ting du ønsker å evaluere. TrinnVis Kvalitetsgjennomgang har forslag til hovedmål, delmål og indikatorer.

Hovedmål er overordnede målsettinger for virksomheten. Hovedmålene er gjerne generelt formulert. Våre forslag til hovedmål er basert på hovedmålene i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten.

Delmål er utledet av hovedmålene, men er mer konkret formulert.

Indikatorer er konkrete tegn på om delmål er oppnådd eller ikke. En indikator må være målbar, dvs. det må være enkelt å fastslå om indikatoren er oppfylt eller ikke. Helst bør den kunne besvares med ja eller nei, f.eks: «Vi har rampe for rullestol» eller «Vi har registrert 50 avvik siste år».

Gjennomgang

Gjennomgangen gjennomføres gjerne som ett eller flere møter hvor de foreslåtte emnene blir gjennomgått og evaluert. Alle stiller forberedt ved at de har samlet inn materiale som viser i hvilken grad delmålene er oppnådd.

Etterhvert som delmålene blir gjennomgått, vil de vises i oversikten med en markeringsfarge. Oppnådde delmål markeres med grønt, delvis oppnådde markeres med gult, og ikke oppnådde delmål markeres med rødt.

Kvalitetsgjennomgangen gir et godt grunnlag for å vurdere kvalitetsforbedrende tiltak. De kan gjerne defineres i TrinnVis i form av nye eller endrede oppgaver, retningslinjer etc.

Og bedre skal det bli – Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 2005–2015

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.