Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Epost og datavirus

Retningslinjer

Bruk av epost

Helse- og personopplysninger skal aldri sendes via vår vanlige epostløsning. Dette gjelder også kommunikasjon med pasienten. Informasjon som skrives i ubeskyttet epost er like åpen som informasjon skrevet på baksiden av et postkort.

Dersom du får epost med helse- og personopplysninger (for eksempel fra en pasient eller kollega) så meld tilbake til vedkommende om at dette frarådes, og henvis eventuelt til sikker tjeneste. Vår hjemmeside fraråder pasienten å oversende helse- og personopplysninger via epost og henviser til en sikker tjeneste for slik kommunikasjon.

 • Retningslinjene «Tiltak mot datavirus og datainnbrudd» skal leses og etterleves.
 • Forsikre deg om at antivirus programvare er oppdatert og aktiv på din arbeidsstasjon
 • Ikke videresend kjedebrev
 • Vær forsiktig med å legge igjen din jobb-epostadresse på websider. Undersøk først betingelser og seriøsitet. Ikke bruk automatisk svar i epostprogrammet (da forstår spammere at epostadressen er i bruk)
 • Jobb-eposten skal ikke brukes i private saker og ikke spre den ukritisk til mange.
 • Kontroller at du sender med korrekt vedlegg
 • Kontroller adressen en ekstra gang før du sender epost
 • Ikke åpne vedlegg i en mistenkelig epost (for eksempel dersom du uventet får en epost på engelsk)
 • Ikke åpne epost fra ukjente avsendere

Tiltak mot datavirus og datainnbrudd

Antivirus

 • Kontroller alltid disketter og CD-plater som kommer utenfra, før de leses inn i maskinen.
 • Kontroller alltid vedlegg til e-post og nedlastede programmer før de åpnes.
  Vær alltid kritisk til vedlegg når du ikke kjenner avsenderen.
 • Hent ikke ned programmer fra kilder som du ikke kjenner kvaliteten på. Ved tvilstilfeller skal brukeren rådføre seg med Dataansvarlig.
 • Vi skal ha oppdatert antivirus-program på server og alle arbeidsstasjoner. Antivirusprogrammet må aktiveres hver gang datamaskinene blir slått på, og må alltid være aktivt, slik at en har kontroll uten brukermedvirkning.
 • Oppdateringen skjer automatisk og minst daglig. Lokal dataansvarlig sørger for at antivirus-systemet blir forsvarlig implementert, og kontrollerer med jevne mellomrom at oppdateringsrutinene virker.
 • Arbeidsstasjonene skal oppdatere antivirus-programmet (signaturfilene) automatisk ved pålogging. Virussjekk skal være satt opp for automatisk søk (av e-post, web og dokumenter, unntatt journaldokumenter) og med mulighet for manuelt startet søk.
 • Brukerne er forpliktet til å forsikre seg om at antivirus-programmet er oppdatert og aktiv på sin arbeidsstasjon.
 • Brukere må kontakte Dataansvarlig for godkjenning og hjelp før det kan installeres ny programvare på egen arbeidsstasjon.
 • Kontakt eksperthjelp øyeblikkelig dersom et virus er vanskelig å fjerne. Legg ikke tilbake backupen før det er sikkert at eventuelle datavirus er fjernet.

Sikkerhetsoppdateringer

 • For å begrense eventuelle konsekvenser av virusangrep skal sikkerhetsoppdatering av operativsystemet gjøres kontinuerlig, og senest én måned etter at nye sikkerhetsoppdateringer gjøres tilgjengelig fra leverandøren.
 • Automatiske søk etter oppdateringer skal skje minst én gang i uken (f.eks. ved hjelp av Windows Update).

Brannmur

 • Vi har brannmur for å beskytte vårt informasjonssystem mot ødeleggende trusler fra internett.
 • Brannmuren settes opp og vedlikeholdes ved hjelp av innleid ekspertise og i samarbeid med Norsk Helsenett.
 • Brannmuren er satt opp på denne måten: [beskriv oppsettet eller henvis til annen dokumentasjon]

Referanser:

Normen Faktaark 19 – ​Tiltak for å hindre ondsinnet programvare

Normen Veileder i bruk av portalløsninger, sms og e-post

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.