Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Stiftelsesdokument for aksjeselskap

  • Stifterne kan iht. aksjeloven § 7-6 gi styret fullmakt til å fravelge revisjon. Styret må treffe beslutning om å benytte fullmakten før dette meldes til Foretaksregisteret. Hvis stifterne ikke gir styret fullmakt til å fravelge revisjon, må det gå fram av stiftelsesdokumentet hvem som skal være selskapets revisor. Skriftlig styrevedtak som viser eventuell beslutning om fravalg, må vedlegges stiftelsesdokumentet.
  • Stiftelsesdokumentet skal dateres og underskrives av alle stifterne.
  • Utenlandske stiftere/eiere kan bruke fødselsnummer/organisasjonsnummer fra hjemlandet i stiftelsesdokumentet.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

[Dette er en generell mal for stiftelsesdokument for akjseselskap. Dersom virksomheten er organisert som aksjeselskap, kan du erstatte dette dokumentet med ditt stiftelsesdokument: lim inn teksten, last opp signert, skannet dokument som vedlegg eller bare henvis til hvor dokumentet oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Dato for stiftelse:

Selskapets foretaksnavn skal være:

Stiftere og aksjetegning

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:

Navn/foretaksnavn:
Adresse:
Fødsels-/organisasjonsnummer:

Navn/foretaksnavn:
Adresse:
Fødsels-/organisasjonsnummer:

Navn/foretaksnavn:
Adresse:
Fødsels-/organisasjonsnummer:

Aksjeeier betaler for hver aksje kroner:

Aksjene skal betales innen dato:
Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:
Gebyr Foretaksregisteret, Havnegata 48, 8900 Brønnøysund kr:
Honorar til [navn og adresse] kr:
[…]

Sum stiftelsesomkostninger: kr:

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn: [navn] Antall aksjer: [antall] à kroner: [beløp] Sum: [beløp]
Navn: [navn] Antall aksjer: [antall] à kroner: [beløp] Sum: [beløp]
Navn: [navn] Antall aksjer: [antall] à kroner: [beløp] Sum: [beløp]
[…]

Sum aksjekapital kr: [beløp]

Vedtekter

Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

Valg av styre

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: [navn]
Ev. styremedlem: [navn]
Ev. varamedlem: [navn]
[…]

Valg av revisor

[enten:] Som revisor for selskapet velges: [navn]
[eller:] Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven § 7-6 første og andre ledd til å unnlate revisjon. Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.

Underskrifter

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet:

Sted og dato:
Signatur stifter:

Sted og dato:
Signatur stifter:

Sted og dato:
Signatur stifter:

[…]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.