Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Selskapsavtale for DA og ANS

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

  • I rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund kalles en avtale mellom en kommune og et selskap for selskapsavtale. Dette ikke er en slik avtale, men en avtale mellom deltakerne i selskapet.

ASA 4313 for perioden 2017-2018

[Dette er en generell mal for selskapsavtale ved stiftelse av ANS eller DA. Hvis du allerede har en slik avtale, kan du lime den inn i stedet, laste den opp som vedlegg eller bare henvise til hvor den oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Det er i dag inngått avtale om etablering av et ansvarlig selskap med [solidarisk ansvar – ANS / delt ansvar – DA] .

Selskapets foretaksnavn er:

Deltakere i selskapet er:

Navn:
Adresse:
Ansvarsandel [Bare for DA]:

Navn:
Adresse:
Ansvarsandel [Bare for DA]:

Navn:
Adresse:
Ansvarsandel [Bare for DA]:

Selskapets formål er:

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i [kommunenavn] kommune.

Det er gjort avtale om følgende innskudd i selskapet [Dersom det ikke er gjort innskudd, fjernes dette punktet]:

Navn:
Objekt:
Verdi:

Navn:
Objekt:
Verdi:

Navn:
Objekt:
Verdi:

Ved uttreden av selskapet skal øvrige deltakere ha fortrinnsrett til å overta selskapsandelen. Dersom de øvrige deltakerne er interessert i å overta andelen, skal denne deles i forhold til de gjenblivende deltakernes eierandel.

Selskapsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Selskapsrettslige forhold reguleres av selskapsloven.

Sted/dato
Underskrift av deltakerne

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.