Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Vårt møte med pasientene

I vår virksomhet ønsker vi å ha et positivt møte med alle pasienter. Vi legger vekt på god tilgjengelighet, også på telefon. Våre pasienter skal oppleve at de er velkommen med sine henvendelser.
Vi bestreber oss på å holde god beredskap for hastetimer, slik at de som har akutt behov for å komme til får hjelp.
Vi ønsker å ha spesiell omtanke for pasienter med spesielle behov, både med hensyn til fysisk tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og med tanke på grupper med lav status og store og sammensatte problemer som psykiske lidelser og rusavhengighet.
Venterommet skal være hyggelig og ha et godt utvalg av oppdatert lesestoff. Det daglige ansvaret for dette ligger på funksjonen Pasientmottak.
For å sikre at vi oppleves i tråd med disse intensjonene, skal vi fra tid til annen gjennomføre enkle brukerundersøkelser. Vi skal også være lydhøre for klager og andre innspill fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, og bruke avviksbehandling som et positivt verktøy for forbedring, også av pasientenes opplevelse av virksomheten vår.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.