Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Intervjuguide for medarbeidersamtaler

Oppfølging av forrige samtale (for de som har hatt en slik)

 1. Hvilke tiltak ble vi enige om å arbeide med ved forrige samtale?
 2. Har vi oppnådd disse tiltakene?

Mål og arbeidsoppgaver

 1. Hva er målene for ditt arbeid?
 2. Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
 3. Har du tillitsverv, sitter du i komitéer/utvalg/prosjekter?
 4. Er det oppgaver som du burde bruke mer tid på?
 5. Er det oppgaver som du burde bruke mindre tid på, evt. hvilke?
 6. Er det oppgaver du har som kan delegeres, rasjonaliseres eller tas bort, evt. hvilke?
 7. Er det nye oppgaver som du kan/bør utføre, evt. hvilke?

Organisering av arbeidet

 1. Er det lett eller vanskelig å planlegge arbeidsdagen/uken? Hva gjør det lett eller vanskelig?
 2. Hvordan er arbeidsbelastningen for deg daglig/i perioder?
 3. Er det forhold som virker forstyrrende for det arbeidet du/enheten skal utføre?
 4. Er arbeidsoppgavene som du utfører allsidige/ensidige?
 5. Har du kontakt med andre i løpet av arbeidsdagen?
 6. Lærings- og utviklingsbehov
  1. Får du brukt deg selv og det du kan i jobben?
  2. Er du godt nok kvalifisert for de oppgavene du er tillagt i dag?
  3. Er det områder du ønsker å lære mer om for å utføre jobben?
  4. Er det områder du ønsker å lære mer om for å påta deg nye eller mer utfordrende oppgaver?
  5. Får du tilstrekkelig tilbakemelding og veiledning om hvordan du fungerer i arbeidssituasjonen?
  6. Gir du lederne dine tilbakemelding?

Samarbeid og arbeidsmiljø

 1. Hvordan opplever du samarbeidet i virksomheten?
 2. Får du tilstrekkelig informasjon om det som skjer i virksomheten?
 3. Gir du tilstrekkelig informasjon til andre?
 4. Hvordan opplever du det sosiale miljøet i virksomheten?
 5. Er det forhold som gir uheldig samarbeidsmiljø (avbrudd, uklarheter, støy, konflikter, arbeidsmengde, raske endringer, usikkerhet om fremtiden)?
 6. Har du evt. forslag som kan minske eller fjerne ulempene?
 7. Får du tilstrekkelig tilbakemelding på jobben du utfører fra lederne dine?
 8. Gir du selv tilbakemelding til ledernes måte å utføre sin jobb på?
 9. Er det noe du, leder, eller virksomheten bør arbeide videre med?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.