Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Fjernaksess/online support

Vi skal ha én enhetlig løsning for fjernaksess og ikke mange fragmenterte.

 • Leverandøren skal bruke helsenettet ved oppkobling mot oss.
 • Det skal i størst mulig grad benyttes tekniske tiltak som utstyr og programvare. Det er ikke tilstrekkelig med bare skriftlige rutiner som viser ansvar og arbeidsoppgaver.
 • På forhånd skal det gjennomføres en risikovurdering av de løsninger som etableres.
 • All tilgang til vårt informasjonssystem gjennom fjernaksess, skal kun skje etter en særskilt tillatelse, og med individuell pålogging også for leverandørens personell.
 • Etter en risikovurdering og etter formålet med fjernaksessen kan det unntaksvis legges opp løsninger som ikke krever manuelle operasjoner for å åpne opp i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle aktiviteter skal alltid logges.
 • Leverandøren skal alltid legge igjen skriftlig prosarapport om utført arbeid i eget elektronisk dokument på legekontoret. Dette skal være i en form og et språk som er forståelig for legekontoret og evt andre IKT-konsulenter som måtte komme inn i saken senere.

Alle leverandører og samarbeidspartnere som gis tilgang til vårt dataanlegg skal signere Avtale om tilgang til dataanlegget. Dersom leverandøren også har fjernaksess, skal avtalen ha et vedlegg der følgende punkter er med:

 • Leverandørens beskrivelse av løsningen (inklusiv konfigurasjonskart og sikkerhetsdokumentasjon)
 • Lest og akseptert sikkerhetsinstruks eller tilsvarende
 • Rutine for tilkobling, herunder tildeling av engangspassord og overvåking
 • Rutine for gjennomgang av logger
 • Rutiner for fjerning av tilgang når avtalen opphører
 • Rutine for behandling og sletting av helse- og personopplysninger som er flyttet til leverandørens sikre områder
 • Andre tekniske og administrative rutiner som styringssystemet krever eller som risikovurderingen påpeker
 • Leverandøren skal foreta løpende avviksbehandling om det oppstår hendelser utover normal aktivitet
 • Leverandøren skal årlig foreta rapportering om bruk og hendelser

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.