Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Elektromedisinsk utstyr

1. Anskaffelse, registrering og merking

Elektromedisinsk utstyr er alt medisinsk utstyr som trenger strøm for å fungere. Den som anskaffer elektromedisinsk utstyr, skal påse at utstyret oppfyller gjeldende sikkerhetskrav i Forskrift om medisinsk utstyr. Dette gjelder også for elektromedisinsk utstyr som vi leier eller låner.

  • Teknisk kyndig personell skal vurdere om utstyret er egnet til formålet.
  • Utstyret skal være CE-merket og leveres med samsvarserklæring og norsk bruksanvisning.

Hvis vi selv modifiserer utstyret, for eksempel ved å kombinere det med annet utstyr, må løsningen være like trygg for pasienter og personale som CE-merket utstyr for medisinsk bruk. Vi må også sørge for dokumentasjon av at løsningen oppfyller kravene.
Alt elektromedisinsk utstyr skal registreres i TrinnVis. Det skal være entydig overensstemmelse mellom TrinnVis-registreringen og de enkelte utstyrsenheter. I noen tilfeller kan det være nødvendig med tilleggsmerking for å skille like utstyr og tilbehør fra hverandre. Slik tilleggsmerking må være tydelig og varig, men ikke svekke utstyret eller forstyrre bruken.

2. Tilkopling og plassering

Utstyret skal kobles til strømnettet med fast montert stikkontakt, ikke skjøteledning. Når vi anskaffer nytt utstyr skal vi derfor vurdere om det er nødvendig å få installert nye stikkontakter. I vår virksomhet stilles ikke krav til det elektriske anlegget ut over de vanlige kravene i NEK 400: Elektriske lavspenningsanlegg – Installasjoner.

Under bruk skal utstyret være installert og plassert slik at utstyret fungerer som forutsatt og at bruk og betjening kan skje uten fare. Vi må sørge for sørge for at de betingelser som fabrikanten har angitt for at utstyret skal kunne fungere sikkert og i samsvar med sitt formål, er oppfylt. Dette kan omfatte spenningstoleranser, temperatur og ventilasjon.
Utstyr som kan være farlig for mennesker skal enten være under stadig tilsyn eller på annen måte være sikret mot å bli betjent av uvedkommende. Dette gjelder også når utstyret ikke er i bruk. Pasienter er å anse som uvedkommende, dersom det ikke er forutsatt at pasienten skal betjene utstyret, og vedkommende er tilstrekkelig instruert.

3. Vedlikehold, reparasjon og kassering

Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare. Vedlikeholdet baseres på risikovurderinger og produsentens anbefalinger.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk regulerer hvilke faglige kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne foreta reparasjoner, endringer og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.
Informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr og tilbehør skal registreres i TrinnVis under hver enkelt utstyrsenhet.
Utstyr som skal kasseres, skal ødelegges eller på annen måte gjøres ufarlig.

4. Opplæring

Den som skal bruke elektromedisinsk utstyr skal ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret. Opplæring av den som skal bruke elektromedisinsk utstyr skal være systematisk og dokumentert.
Systematisk opplæring innebærer blant annet:

  • opplæring ved nyanskaffelser
  • opplæring av nyansatte og vikarer
  • vedlikehold av den opplæring som allerede er gitt

En risikoanalyse kan begrunne at vi ikke trenger å se over visse typer utstyr særlig ofte, altså utstyr med liten risiko.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.