Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Brannvern

Brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter trekker opp hovedprinsippene for brannvern gjennom brannforebyggende tiltak, tilsyn og informasjon. Hensikten er å forsøke å hindre brann, trygge eventuell rømning og lette slokkingsarbeidet.

Alle i virksomheten må ha kunnskaper om hvordan brann- og eksplosjonsulykker skal forebygges og bekjempes. I tillegg må nødvendig utstyr være i orden og lett tilgjengelig. Ved kartlegging og senere vernerunder bør følgende vurderes:

  • Finnes det tilstrekkelig med utstyr for brannslukking (pulverapparat, brannslange mm) og er alle kjent med hvordan dette brukes?
  • Er utstyret lett tilgjengelig?
  • Er det montert brannvarsler? Rutiner for skift av batteri?
  • Er det frie rømningsveier i tilfelle brann, ulykke?
  • Brukes eller oppbevares det brannfarlige stoffer, f eks sprit, i såfall oppbevares de forsvarlig?
  • Er det utarbeidet en branninstruks for virksomheten?
  • Vet alle hva de skal gjøre i tilfelle brann, og er det avholdt brannøvelse?

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.