Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Avviksbehandling

Hvorfor skal vi rapportere avvik?

I vår virksomhet ønsker vi å stadig forbedre måten vi gjør ting på gjennom å lære av feil og nesten-feil som oppstår. Dette er et av de viktigste prinsippene i forbedringsarbeidet vårt. For å kunne lære av feil, må vi først registrere feilene som oppstår. Derfor skal alle som opplever at noe går galt, eller lett kunne gått galt, rapportere hendelsen.

Hvilke hendelser skal rapporteres?

Alle slags feil, nesten-feil og uhell skal rapporteres. En hendelse som ikke har gitt skade, men kunne ha gjort det, skal også registreres. Det kan være feil på utstyr, prøver, uhell, girofeil, personlige feil eller klager fra pasienter uansett årsak. Snakk med en kollega hvis du er i tvil.

Hvor mange hendelser skal rapporteres?

Det er ikke et mål å holde antall rapporterte hendelse lavt. Mange rapporter er et positivt symptom på aktsomhet og endringsvilje i virksomheten vår – derfor ønsker vi så mange rapporter som mulig.

Hvem skal rapportere hendelsen?

Den som først blir oppmerksom på hendelsen skal sørge for rapportering, enten ved å rapportere selv eller å sørge for at en annen gjør det.

Hvordan skal hendelsen rapporteres?

Bruk TrinnVis til avviksrapportering, evt. appen TrinnVis avvik.

Hva skal gjøres ut over rapporteringen?

Når hendelsen/situasjonen tilsier det, skal skadebegrensende tiltak iverksettes umiddelbart. Dersom dette ikke er nødvendig, kan avviksrapporten ligge til neste praksismøte.

Hva skal gjøres videre med avviksrapporten?

Nye rapporter skal rutinemessig gjennomgås på praksismøtet. Avviksrapportene er i utgangspunktet bare til internt bruk, men visse hendelser kan kreve ekstern rapportering. For eksempel er vi pålagt å rapportere til Datatilsynet om hendelser som truer datasikkerheten. Etter gjennomgang av hendelsene endres oppgaver, prosedyrer, retningslinjer etc. i TrinnVis ved behov.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.