Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Mål for kvalitetsarbeidet

Internkontrollforskriften krever at det settes mål for kvalitetsarbeidet. Å definere disse målene, samt regelmessig revisjon, er det Kvalitetsansvarlig som skal ha ansvaret for.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Kvalitet er viktig for vår virksomhet. Forbedring av tjenesten med pasienten i fokus er vårt utgangspunkt.

Vårt overordnete mål for kvalitetsarbeidet er at virksomheten vår skal behandle pasienter omsorgsfullt og faglig forsvarlig.

Delmål er:

 • Pasienten skal være i sentrum i alle prosesser
 • Pasientene skal ha innflytelse og medvirkning
 • Tjenestene skal være rettferdige og utnytte samfunnets og våre ressurser best mulig
 • Vi skal innhente og bruke den best tilgjengelige kunnskap
 • Alt personale skal delta i kvalitetsforbedring
 • Vi skal være en lærende organisasjon som kontinuerlig forbedrer seg
 • Ledelse skal være synlig og ansvar klart plassert
 • Vi skal bidra til god samhandling med andre deler av helsevesenet og lokalsamfunnet
 • Personopplysninger skal være både lett tilgjengelige og godt beskyttet mot uautorisert innsyn
 • Fokus skal settes på arbeidsprosessene
 • Feil, nesten-feil og lignende skal behandles som avvik og være en kilde til kontinuerlig kvalitetsforbedring og stadig bedre pasientsikkerhet
 • TrinnVis skal være vårt styringssystem for å oppfylle regelverkskravene til internkontroll
 • TrinnVis skal også være styringssystemet for å oppfylle egenutviklede krav
 • Vi skal ha en trivelig arbeidsplass

Våre virkemidler for å oppnå disse målene er aktiv bruk av TrinnVis, særlig verktøyene for avviksbehandling, risikovurdering og kvalitetsgjennomgang.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.