Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Utstyrsansvarlig

Det er stor variasjon i hvor mye utstyr som er felleseie i mindre helsevirksomheter, men det vanligste er at noe utstyr er sameid og noe eies av hver deltaker. Uansett grad av sameie kan det være arbeidsbesparende å ha en fellesfunksjon som passer på at utstyret behandles i henhold til gjeldende regler.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Forskrift om medisinsk utstyr

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Ansvarsbeskrivelse

Utstyrsansvarlig har et særlig ansvar for at virksomhetens håndtering av utstyr (inkludert elektromedisinsk utstyr) og forbruksvarer (inkludert medikamenter) er i tråd med faglig, beredskapsmessig og bedriftsøkonomisk forsvarlig praksis, samt sørge for at håndteringen av utstyr og forbruksvarer er i tråd med gjeldende regler.

Dette innebærer å

  • sikre at virksomheten til enhver tid har tilgjengelig nødvendig utstyr og tilstrekkelige lagre av forbruksvarer
  • sørge for at det føres tilstrekkelige registre og lister over utstyr og forbruksvarer
  • sikre tilgang til nødvendig dokumentasjon (spesifikasjoner, bruksanvisninger o.l.) knyttet til utstyr og forbruksvarer
  • etablere og vedlikeholde nødvendige rutiner for anskaffelse, vedlikehold, kontroll, lagerføring og kassering av utstyr og forbruksvarer
  • ta stilling til valg av hovedleverandører av utstyr

Oppgaver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.